Quyết định 826/QĐ-UBND

Quyết định 826/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 826/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 826/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2291/CT-HKDCN ngày 19/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 là 6.500 đng/kg (sáu nghìn, năm trăm đng trên một kilôgam).

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc Chi cục thuế các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019, nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP5, 3.
VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 826/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu826/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(06/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 826/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 826/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 826/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu826/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Quang Ngọc
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (06/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 826/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 826/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực