Quyết định 833/QĐ-UBND

Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 833/QĐ-UBND phòng chống vi phạm Luật Bảo vệ rừng 2010 Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép;

Căn cứ Chỉ thị số 3767/CT-BNN-KL ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừn và phòng cháy, chữa cháy rừng;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-UBND-SNN ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thay đổi và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 64/TTr-SNN-LN ngày 22 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo quyết định này là bản Kế hoạch số 06/KH-CCKL ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chi cục Kiểm lâm, với tổng kinh phí cho công tác truy quét là 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc dự toán ngân sách năm 2010 của Chi cục Kiểm lâm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết tóan nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu833/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2010
Ngày hiệu lực31/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 833/QĐ-UBND phòng chống vi phạm Luật Bảo vệ rừng 2010 Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 833/QĐ-UBND phòng chống vi phạm Luật Bảo vệ rừng 2010 Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu833/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành31/03/2010
        Ngày hiệu lực31/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 833/QĐ-UBND phòng chống vi phạm Luật Bảo vệ rừng 2010 Bà Rịa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 833/QĐ-UBND phòng chống vi phạm Luật Bảo vệ rừng 2010 Bà Rịa

           • 31/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực