Quyết định 864/QĐ-UBND

Quyết định 864/QĐ-UBND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 864/QĐ-UBND 2017 giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho Doanh nghiệp Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 3 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, như Biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm thông báo chi tiết, hướng dẫn và kiểm tra các Doanh nghiệp thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các Doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CHO CÁC DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên doanh nghiệp

MST

Giao dự toán năm 2017 (triệu đồng)

 

Tổng cộng

 

1 137400

1

Công ty Xăng dầu Quảng Trị

3200041048

210 000

2

CN Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát

3100248521-002

200 000

3

Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Trị

3200264157

150 000

4

Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

3200228141

50 000

5

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị

3200040936

44 000

6

Công ty Thủy điện Quảng Trị - CN Tổng Công ty Phát điện 2

1800590430-003

40 000

7

Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

3200042556

34 000

8

Công ty TNHH BOT Quảng Trị

3200573758

25 000

9

CN Viettel Quảng Trị - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

0100109106-048

21 000

10

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn - CN Quảng Trị

2800232620-013

15 000

11

Công ty CP Thiên Tân

3200193178

13 000

12

CN Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ - Công ty May Hòa Thọ - Đông Hà

0400101556-008

13 000

13

Công ty Điện Lực Quảng Trị

0400101394-002

11 000

14

CN Công ty CP Xây lắp Thành An 96 tại Quảng Trị

0400100545-006

10 000

15

Công ty CP Thủy điện Đakrông

3200266732

10 000

16

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

3200094610

10 000

17

Công ty CP Chế biến nông sản Hưng Lộc

3200615045

9 000

18

Công ty TNHH MTV Xây dựng 384

3200042203

8 000

19

Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị - CN Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông

0106869738-032

7 500

20

Công ty CP Công trình 793

3200545415

7 000

21

Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

3200092589

7 000

22

Công ty CP Nước sạch Quảng Trị

3200041908

6 500

23

Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hân

3200601349

6 000

24

Công ty TNHH CHAI CHA REON Việt - Thái

3200133838

6 000

25

CN Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế tại Quảng Trị

3300101011-001

5 500

26

Công ty CP Thành An

3200114289

5 000

27

Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị

3200042669

5 000

28

Công ty CP Việt Ren

3200115109

5 000

29

CN Công ty CP Thủy điện Trường Sơn

3100405534-003

5 000

30

Công ty CP Minh Hưng Quảng Trị

3200040982

5 000

31

Công ty CP Sông Cầu

4200595778

5 000

32

Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Vi Co Quảng Trị

3200384937

5 000

33

Công ty CP Gạch ngói Quảng Trị

3200041376

4 800

34

Công ty CP Bình Điền Quảng Trị

3200269109

4 500

35

Công ty CP Xây dựng số 6

3200197101

4 500

36

Công ty CP Xây dựng tổng hợp Quảng Trị

3200178437

4 000

37

Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị

3200040693

3 500

38

Công ty CP Kinh doanh và Chế biến lâm sản Toàn Thắng

3200600659

3 500

39

Công ty TNHH Minh Hưng

3200100303

3 300

40

Công ty CP Hải Lâm Xanh

3200596603

3 000

41

Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quảng Trị

3200574857

3 000

42

Công ty CP Đầu tư và Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Trị

3200193139

3 000

43

Công ty TNHH Trường Thịnh

3200149267

3 000

44

Công ty CP May Quảng Trị

3200574409

2 500

45

CN Công ty CP Vicem thạch cao xi măng tại Quảng Trị

3300101300-004

2 500

46

Công ty CP Năng lượng Mai Linh

3200250235

2 500

47

Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN Quảng Trị

3600224423-037

2 500

48

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà

3200011389

2 500

49

Công ty CP Du lịch Mê Kông

3200041739

2 400

50

Công ty Bảo Việt Quảng Trị

0101527385-046

2 300

51

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

3200131728

2 300

52

Công ty CP Tư vấn Công nghiệp điện Quảng Trị

3200042651

2 300

53

Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Trị

3200042147

2 300

54

Công ty CP Tân Hưng

3200042161

2 000

55

Công ty TNHH Kim Sơn

3200150858

2 000

56

CN Thông tin di động Quảng Trị

0100686209-122

2 000

57

Bưu điện tỉnh Quảng Trị

3200276057

2 000

58

Công ty CP Bắc Trung Bộ

3200133771

2 000

59

Công ty TNHH Chế biến lâm sản ShaiYo AA Quảng Trị

3200572289

2 000

60

Công ty CP Chế biến tinh bột sắn An Thái

3200598865

2 000

61

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Trị

0100111948-076

1 800

62

Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Đông Hà

3200263192

1 600

63

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hùng Cường

3200011205

1 500

64

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quảng Trị

3200042531

1 500

65

Công ty TNHH Ngọc Tuấn SURIMI

3200622934

1 500

66

Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị

3200271517

1 500

67

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường

3200284964

1 500

68

Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Trị

3200042041

1 500

69

Công ty CP Furnitmax

3200290252

1 500

70

Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Trị

3200042186

1 400

71

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải

3200042355

1 300

72

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quảng Trị

0301103908-028

1 300

73

Công ty TNHH MTV Vi Đại Phương

3200486752

1 300

74

Công ty TNHH Yên Loan

3200037884

1 300

75

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Trị

0100112437-077

1 300

76

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Quảng Trị

0100150619-034

1 200

77

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội - Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Trung Bộ

0102385623-034

1 200

78

Công ty TNHH Thương mại số 1

3200102050

1 200

79

Công ty TNHH Phong Phú

3200139036

1 200

80

Công ty CP Đầu tư BKG

4400843812

1 200

81

Công ty TNHH Thanh Niên

3200114828

1 100

82

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy, bộ Quảng Trị

3200099993

1 100

83

Công ty CP Khách sạn du lịch Công đoàn Quảng Trị

3200041094

1 100

84

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam CN tỉnh Quảng Trị

0100686174-187

1 100

85

CN Tư vấn đầu tư và Xây dựng tại Quảng Trị - Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng

0400349194-006

1 000

86

Công ty TNHH Huy Hoàng

3200131358

1 000

87

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị

3200042330

1 000

88

Công ty CP Kim Tín Quảng Trị

3200460151

1 000

89

Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng

3200615398

1 000

90

CN Công ty TNHH Thành Hưng - NMCB Gỗ dăm Cam Lộ

3200108729-003

1 000

91

Công ty TNHH MTV Xuân Anh

3200478769

1 000

92

Công ty CP Kỹ thuật hạ tầng Năng Lượng 711

3200256188

1 000

93

Công ty CP XD 78

3200139131

1 000

94

Công ty CP Dịch vụ Thành Quả

3200144607

1 000

95

Nhà khách Tỉnh ủy

3200041217

1 000

96

Công ty TNHH TM Dịch vụ Tâm Tâm

3200271348

1 000

97

Công ty TNHH Thạc Thành

3200100487

1 000

98

CN Công ty TNHH MTV TMKT và ĐT Petec tại Quảng Trị

0300649476-033

1 000

99

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị

3200042595

1 000

100

Công ty CP Việt Trung

3200283576

1 000

101

Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị

3200098326

900

102

Công ty TNHH Thành Hưng

3200108729

900

103

Công ty TNHH Xây dựng số 1 Quảng Trị

3200011420

900

104

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Công nghiệp Quảng Trị

3200386797

900

105

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn Quảng Trị

3200146379

800

106

CN Công ty TNHH Thương mại số 1 - Nhà máy tôn

3200102050-002

800

107

Công ty TNHH Minh Anh

3200193121

800

108

Công ty CP Chế biến khoáng sản Quảng Phú

3200258812

750

109

Công ty TNHH Phước Thành

3200225510

750

110

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng trị

3200193611

700

111

Công ty Bảo Minh Quảng Trị

0300446973-040

700

112

Công ty TNHH MTV TSK

3200307629

700

113

Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Hồng Chinh

3200263410

700

114

Công ty TNHH Thăng Bình

3200178331

700

115

Công ty TNHH Tâm Thơ

3200146587

700

116

Công ty CP Du lịch Quảng Trị

3200152132

700

117

Công ty TNHH Thanh Trường

3200177426

650

118

Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị

3200509618

600

119

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh

3200098460

600

120

Trung tâm Dich vụ - Hội nghị tỉnh

3200263442

600

121

Công ty TNHH Hoàng Yến

3200165533

600

122

Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

3200598632

600

123

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lê Dũng

3200193273

600

124

Công ty TNHH MTV Bảo Nhân

3200410672

600

125

Công ty TNHH MTV 18 Lao Bảo

3200510525

600

126

Công ty TNHH Trung Sơn

3200140539

600

127

Công ty TNHH MTV Trương Tuấn Vũ

3200524366

500

128

Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Trị

3200042517

500

129

Công ty CP Ý Anh

3200178370

500

130

Công ty TNHH MTV Hiếu Giang

3200284971

500

131

Công ty TNHH Hiệp Lực

3200148626

500

132

Khách sạn Mường Thanh Quảng Trị

5600128057-032

500

133

Công ty CP Tư vấn giao thông Quảng Trị

3200042154

500

134

Công ty TNHH Thương mại Phương Quang

3200144678

500

135

Công ty CP Xây dựng Vinacon

3200411274

500

136

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN TP Đông Hà

0100686174-345

500

137

Sở Y tế tỉnh

3200098291

500

138

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN huyện Vĩnh Linh

0100686174-340

500

139

Công ty TNHH Cao su Camel Việt nam

3200176581

400

140

Báo Quảng Trị

3200105125

400

141

Trung tâm Quản lý bến xe Quảng Trị

3200098340

400

142

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN huyện Gio Linh

0100686174-341

400

143

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN huyện Hải Lăng

0100686174-344

400

144

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế

3200275430

400

145

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng tại Quảng Trị

3200564256

400

146

Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Trị (đơn vị phụ thuộc)

0100110768-040

400

147

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN huyện Triệu Phong

0100686174-343

350

148

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9

3200042348

350

149

Công ty TNHH Tiến Lợi

3200133764

300

150

Công ty TNHH Một Thành Viên YAMAHA 3S Bảo Cường

3200472728

300

151

Công ty TNHH MTV Nhất Hợp Thành

3200573959

300

152

Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị

3200152439

300

153

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị

3200197574

300

154

Công ty CP Phát triển viễn thông Bắc Miền Trung

3200233751

300

155

Công ty CP Thương mại đầu tư Như Quỳnh

3200622941

300

156

Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô Quảng Trị

3200144029

300

157

Công ty CP Vinafor Quảng Trị

3200040911

300

158

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quảng Trị

3200228617

300

159

Trung tâm Điều tra Quy hoạch thiết kế nông, lâm

3200042387

300

160

Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Quảng Trị

0100283873-056

300

161

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN thị xã Quảng Trị

0100686174-336

300

162

Công ty CP Bệnh viện Đa Khoa Khải Hoàn

3200382009

300

163

Công ty TNHH MTV Phước Trường Quang Minh

3200565059

300

164

CN Công ty TNHH MTV Chí Thống

3200562139-001

300

165

Công ty TNHH Thương mại Khang Nguyên

3200311329

300

166

CN Công ty khai thác CTTL Quảng Trị - Xí nghiệp tư vấn đầu tư và Xây dựng

3200198514-003

300

167

Công ty TNHH MTV Tâm Hiền Phát

3200569871

300

168

Công ty TNHH MTV LHP Lao Bảo

3200564231

300

169

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN huyện Cam Lộ

0100686174-339

250

170

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đức Lợi

3200228705

200

171

Công ty TNHH MTV Minh Thành

3200284844

200

172

Công ty TNHH Thương mại Phương Nam

3200200001

200

173

Công ty TNHH MTV Xuân Trung Phát

3200596177

200

174

Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị

3200574007

200

175

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

3200040767

200

176

Công ty TNHH Thép Xuân Tín

3200506631

200

177

CN Công ty SX cơ khí Đoàn Luyến

3200102050-001

200

178

Công ty TNHH Lê Thanh DKT

3200487202

200

179

Công ty CP Dươc vật tư y tế Quảng Trị

3200042637

200

180

DNTN Hải Đăng

3200137173

200

181

CN Công ty CP Bạch Đằng tại Quảng Trị

0101375622-005

200

182

Công ty TNHH MTV Thông Phát

3200386620

200

183

CN Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel Quảng Trị

0104831030-034

200

184

Công ty TNHH MTV Hoàng Đại

3200227236

200

185

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN Lao Bảo

0100686174-337

200

186

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN huyện Đkrông

0100686174-342

200

187

Công ty TNHH MTV Phước Thành Quảng Trị

3200603071

200

188

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

3200279040

200

189

Công ty CP Quata-Geruco

3200243534

200

190

CN Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tuấn Việt tại Quảng Trị

3100261120-009

200

191

Trung tâm CNTT và Viễn thông Quảng Trị

3200269349

200

192

CN Công ty CP Du lịch Quảng Trị

3200152132-004

200

193

Công ty TNHH XD Thái Sơn

3200126608

200

194

Công ty TNHH MTV My Ngân

3200504497

200

195

Công ty In phát hành sách TBTH Quảng Trị

3200135169

200

196

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

3200197126

200

197

Công ty TNHH MTV Vẫn Tiến

3200608400

200

198

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3200098252

200

199

Công ty TNHH MTV Thành Phong Quảng Trị

3200536516

200

200

Công ty CP Xây dựng Điện Vneco 5

3200180323

150

201

CN Miền trung - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn

0100512273-023

150

202

Công ty TNHH MTV Triệu Phú Đạt

3200381982

150

203

Công ty TNHH MTV Lộc Loan

3200493710

150

204

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định XD trực thuộc Sở XD

3200610382

150

205

Công ty CP Thượng Hải

3200011445

100

206

Công ty CP May và Thương mại Gio Linh

3200591267

100

207

CN Công ty TNHH PT Khoáng sản Duy Tân tại Quảng Trị

5800268460-006

100

208

Công ty CP An Phú

3200011332

100

209

Công ty CP Thái Bình Xanh

3200613457

100

210

Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị

3200153129

100

211

Công ty TNHH MTV Gold Bells

3200282935

100

212

Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Quảng Trị

3200179127

100

213

Công ty CP Xây dựng tư vấn viễn thông

3200517577

100

214

CN Công ty CP Phát triển viễn thông Bắc Miền Trung - Xí nghiệp Tư vấn - Xây dựng - Dịch vụ

3200233751-002

100

215

Công ty CP Phân vi sinh Quảng Trị

3200294306

100

216

Công ty TNHH MTV Hào Quang

3200434899

100

217

Công ty TNHH Hoàng Nam Quảng Trị

3200567874

100

218

Công ty TNHH MTV Long Đại Tiến

3200578996

100

219

Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Thảo

3200146241

100

220

Công ty TNHH MTV Thanh Nga

3200264044

100

221

Công ty TNHH MTV Đại Phát Eqp

3200414490

100

222

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

3200510010

100

223

Công ty Ajinomoto VN tại Quảng Trị

3600244645

100

224

Công ty TNHH MTV Tổng hợp Hưng Đạt Phát

3200574286

100

225

Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P

3200574825

100

226

Công ty TNHH Nhật Tín

3200114754

100

227

Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Hướng Hóa

3200628291

100

228

BQL Dự án Đầu tư xây dựng Khu Kinh tế tỉnh

3200386370

100

229

CN Công ty TNHH Thế giới Kim Cương tại Quảng Trị

0310441251-036

100

230

CN Công ty TNHH Hoàng Yến

3200165533-001

100

231

Công ty TNHH MTV Quang Nghị Quảng Trị

3200573620

100

232

Công ty TNHH MTV Ene Power

3200596064

100

233

BQL Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị

3200574906

100

234

Trung Tâm Bảo tồn di tích và Danh thắng Quảng Trị

3200042605

100

235

CN CTCP Bưu chính Viettel

0104093672-029

100

236

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh

3200324423

100

237

Công ty TNHH AQVN

3200569279

100

238

Công ty TNHH Kim Nguyên

3200010635

100

239

Công ty TNHH MTV Nguyễn Nguyên Tuấn

3200562523

100

240

Tạp chí Cửa Việt

3200100511

100

241

Công ty TNHH Tiến Hưng

3200136684

100

242

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

3200217943

100

243

Công ty TNHH MTV ATVN

3200610840

100

244

Công ty TNHH MTV Lb Phú Trọng

3200592648

100

245

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

3200220801

100

246

CN Lương thực Đông Hà

3200509618-002

100

247

Công ty TNHH MTV Kim Thanh Danh Qtri

3200489062

100

248

Công ty TNHH MTV TM đầu tư và Xây dựng Hoàng Phát

3200305290

100

249

Công ty CP Cosevco 9

3200174986

50

250

Công ty TNHH TM và SX vải không dệt Tân Thành Phúc

3200536227

50

251

Công ty TNHH MTV Sao Kim Thailand

3200574085

50

252

Công ty TNHH MTV Ngọc Ánh

3200239908

50

253

Công ty TNHH MTV Phúc Hồng Lạc

3200486720

50

254

Công ty CP Thủy điện Bản Mới

3200622959

50

255

Công ty TNHH MTV TM và DV HLP Đakrông

3200579492

50

256

Công ty TNHH Xây Dựng Trung Dũng

3200144646

50

257

CN Công ty TNHH Cao su Camel Việt nam tại TP Đông Hà, Quảng Trị

3200176581-001

50

258

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3200144011

50

259

Trường TH Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

3200221040

50

260

Công ty CP Ô tô Dòng Hiền

3200114867

50

261

Công ty CP Kadico

3200201291

50

262

Công ty TNHH MTV Phong Thành Đạt

3200486671

50

263

Công ty TNHH MTV Hương Thảo Thành

3200516333

50

264

CN Miền Trung - Công ty CP Lũng Lô 51

0104860842-001

50

265

Công ty TNHH MTV Đức Hùng Thịnh

3200591683

50

266

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Phát

3100248521

50

267

Văn phòng đại điện Công ty CP Vinlinks tại Quảng Trị

0101332724-035

50

268

Văn phòng đại điện tại Quảng Trị - Công ty CP Petech Hà Nội

0104402063-002

50

269

CN Quảng Trị - Công ty CP Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce

0104918404-055

50

270

Văn phòng đại diện - Công ty CP Thẩm định giá Indochina tại tỉnh Quảng Trị

0105751074-008

50

271

Nhà Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ

3200041295

50

272

Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Trị

3200042267

50

273

CN Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải - XN chế biến kinh doanh lâm sản

3200042330-002

50

274

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ thương mại du lịch Cửa Tùng

3200139205

50

275

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Tường

3200221516

50

276

Công ty TNHH Nghiệp Đoàn sản xuất xuôi trồng và Khai thác thủy, hải sản xa bờ Quảng Trị

3200543584

50

277

Công ty TNHH MTV Đức Lương Thịnh

3200583033

50

278

Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Nam Phong Anh

3200621352

50

279

Công ty TNHH Ngọc Vân - Thái Lan

3200631093

50

280

CN Công ty CP Quốc tế Phong Phú Nhà máy may XK Phong Phú - Quảng Trị

0304995318-001

50

281

CN Công ty TNHH TM và Dịch vụ Cát Tường

3200221516-001

50

282

Công ty CP Phát triển viễn thông Bắc Miền Trung CN tại Lao Bảo

3200233751-001

50

283

CN Công ty CP Đầu tư và Sản xuất PETRO Miền Trung

4000462724-003

50

284

CN Công ty TNHH Thanh Niên tại Lao Bảo

3200114828-001

50

285

Công ty TNHH MTV Thủy Ngân

3200573613

50

286

Công ty CP May và Thương mại Quảng Trị

3200042524

50

287

Công ty CP May và Thương mại Quảng Trị - Xí nghiệp may Lao Bảo

3200042524-004

50

288

Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư Liên Quân

3200593602

50

289

Công ty TNHH MTV Xuân Hoàng Lao Bảo

3200609041

50

290

Công ty CP Vinadco Quảng Trị

3200609404

50

291

CN Công ty CP Đầu tư PTCN và TM Hcom tại Quảng Trị

0105010157-001

50

292

Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Quảng Trị

3200615408

50

293

CN Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành

4100266610-003

50

294

CN Công ty CP Xây dựng Trường Xuân

3100177623-006

50

295

Công ty TNHH MTV 68 Hoàng Anh Tuấn

3200619307

50

296

Công ty CP Đầu tư và xây dựng Lao Bảo

3200619089

50

297

Công ty TNHH TM XD Quang Minh Quảng Trị

3200626713

50

298

Công ty TNHH MTV Pharma Arovina

3200626840

50

299

Công ty CP 810 Quảng Trị

3200626632

50

300

Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị

3200142046

50

301

CN Công ty CP Thành Quả

3200144607-001

50

302

Công ty TNHH Triệu Duy

3200194090

50

303

CN Công ty TNHH Trường Thịnh

3200149267-002

50

304

CN Công ty Xây lắp điện Quảng Nam

4000286148-003

50

305

CN Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại Quảng Trị

0100776445-023

50

306

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hồng Duy Bảo

3200614919

50

307

Công ty TNHH MTV Huy An Q Trị

3200615091

50

308

Công ty TNHH MTV Bình Hà Quảng Trị

3200623335

50

309

Công ty TNHH MTV Tư vấn, quản lý TN&MT Quảng trị

3200624441

50

310

Công ty CP Tư vấn và Đào tạo Thiện Phát 296

3200620373

50

311

Công ty TNHH MTV Hưng Gia Nhật

3200619353

50

312

Công ty TNHH Bảo Lâm Quảng Trị

3200620380

50

313

Công ty TNHH MTV Nguyễn Ngọc Hiếu

3200623423

50

314

CN Công ty Du lịch và Xúc tiến đầu tư tại Quảng Trị

0100106680-020

50

315

Công ty CP Thương mại Tam Quy - Văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Trị

0105758048-003

50

316

Văn phòng đại diện Công ty CP Thẩm định giá Btcvalue tại Quảng Trị

0105763464-012

50

317

Văn phòng đại diện Công ty CP Đào tạo nguồn nhân lực Kinh Bắc tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị

0107390472-003

50

318

Công ty TNHH MTV Tôn Quang Ánh

3200629231

50

319

Công ty CP Đầu tư du lịch Miền trung

3200630413

50

320

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT- CN huyện Hướng Hóa

0100686174-338

50

321

Công ty TNHH MTV Hiệp Đại Thành

3200533699

50

322

CN Công ty CP Kim Tín Quảng Trị

3200460151-001

50

323

Công ty TNHH MTV Trần Gia Thịnh Phát

3200568250

50

324

Siêu thị Mường Thanh

5600128057-037

50

325

Công ty CP Nông sản Tân Lâm

3200193146

50

326

Công ty CP Tư vấn Miền trung

3200282036

50

327

Công ty TNHH MTV Sodinha

3200567803

50

328

Công ty TNHH MTV Phượng Hoàng Đakrông

3200616338

50

329

Công ty CP Ô tô Đông Hà

3200569092

50

330

CN Công ty TNHH Thành Hưng - Nhà máy xản xuất gạch không nung

3200108729-002

50

331

Công ty CP Liên doanh thức ăn chăn nuôi Việt - Thái

3200591186

50

332

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thảo Anh

3200610865

50

333

Công ty TNHH Xăng dầu Việt - Lào

3200615373

50

334

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Phước Đức

3200616151

50

335

Công ty CP Đầu tư HTX NLN Moringa Việt Nam

3200616306

50

336

Công ty TNHH MTV Vĩnh Xuân Quảng Trị

3200627499

50

337

Công ty TNHH MTV Thanh Thanh Hoài

3200627971

50

338

Công ty TNHH MTV DC Du lịch Jinquan VN

3200628044

50

339

Công ty TNHH MTV Đăng Ben

3200628051

50

340

Công ty TNHH MTV PB Thành Nhàn

3200626209

50

341

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

3200135560

50

342

BQL DA Quản lý Thiên tai (WB5/VN- Haz) tỉnh Quảng Trị

3200548416

50

343

Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị (BC4)

0400370654-002

50

344

BQL DA Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện - tỉnh Quảng Trị

3200615655

50

345

CN Công ty CPN Kerry - Văn phòng đại diện tại Quảng Trị

0101104372-051

50

346

CN Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Quảng Trị

3200179127-001

50

347

CN Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)

0100233583-036

50

348

Công ty Kiều hối Đông Á - CN Quảng trị

0302391568-017

50

349

CN Tư vấn Đầu tư và Xây dựng tại Lao Bảo

0400349194-012

50

350

Công ty TNHH MTV Toàn Phúc Lợi

3200578989

50

351

Công ty TNHH MTV Phùng Hưng Thịnh

3200578636

50

352

Công ty TNHH MTV Hàng gia dụng Elec

3200611403

50

353

Công ty CP CN TM và Dịch vụ Hoành Sơn

3200290781

50

354

CN Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist - tỉnh Quảng Trị

0301463315-098

50

355

Công ty TNHH MTV QTR Nam Nguyên

3200630621

50

356

Công ty TNHH MTV XNK Nguyên Đức

3200630822

50

357

Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Anh Khoa

401518222

50

358

Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng giao thông

3200548776

50

359

Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp Quảng Trị

3200629062

50

360

CN Công ty CP Tư vấn giao thông và Xây dựng Quảng Trị tại Lao Bảo

3200042154-001

50

361

CN Công ty TNHH Trung Dũng tại Khu Thương mại Lao Bảo

3200144646-001

50

362

CN Công ty TNHH MTV Thanh Nga

3200264044-001

50

363

Công ty CP Đầu tư cao su S.G.S

3200283551

50

364

Công ty TNHH MTV Lý Gia Thành

3200471989

50

365

Công ty TNHH MTV Anh Nam Quảng Trị

3200569462

50

366

CN DNTN Cà phê Minh Tiến tại Quảng Trị

0101013887-004

50

367

Công ty TNHH MTV Hoàng Giang Quảng Trị

3200625540

50

368

Công ty TNHH MTV Trường Xuân Tín

3200625526

50

369

Công ty TNHH MTV Khoáng sản xây dựng và Cầu đường Phú Đức

3200628340

50

370

Công ty TNHH MTV Huy Anh Quảng Trị

3200628598

50

371

Công ty CP Khai thác khoáng sản Hưng Phát Quảng Trị

3200628943

50

372

Công ty TNHH MTV Thương mại xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Hoàng Lan

3200628950

50

373

CN Tổng Công ty Miền trung - Công ty CP tại Quảng Trị

0400100947-041

50

374

Công ty TNHH MTV Phú Bảo Cường

3200637916

50

375

Công ty TNHH MTV Đại Thiên Lâm

3200637987

50

376

Công ty TNHH VINADI

3200633950

50

377

Công ty TNHH MTV Quốc Huế

3200631632

50

378

Công ty TNHH MTV Hồng Đức Vượng

3200567539

50

379

Công ty TNHH MTV Phước Đức Quang

3200512956

50

380

Công ty CP Núi Rồng

3200568395

50

381

Công ty TNHH MTV Mãi Phát

3200528723

50

382

Công ty TNHH MTV Trương Hoàng Kim

3200560734

50

383

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Trị

3200042588

50

384

Công ty TNHH MTV Bảo Cường

3200410270

50

385

Công ty TNHH MTV Nhật Tứ Hải

3200508195

50

386

Công ty CP Kim Ngọc Thạch

3200511208

50

387

Công ty TNHH MTV XD Nam Lào

3200596184

50

388

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Văn Minh M.A.C

3200599851

50

389

Trường Trung học Y tế Quảng Trị

3200196411

50

390

Sở Thông Tin và Truyền thông

3200288091

50

391

Công ty TNHH MTV An Bình Phú Xuân

3200610713

50

392

Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hiếu Phát Quảng Trị

3200615609

50

393

Công ty CP Đầu Tư và Xây dựng Hải Đăng

3200615687

50

394

Công ty TNHH MTV Phúc Tiến Hùng

3200574303

50

395

Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An - CN Quảng Trị

2901793277-008

50

396

Công ty CP KD khí hóa lỏng Miền Nam - CN Quảng Trị

0305097236-034

50

397

CN Tổng Công ty Truyền hình cáp VN tại Quảng Trị

0105926285-052

50

398

Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hà

3200560702

50

399

CN Công ty CP Hợp tác đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Trung tâm Tư vấn du học

0106104986-017

50

400

CN Công ty CP Gỗ Hải Quảng

0312649086-001

50

401

CN Công ty TNHH Vỹ Thuyên tại Đông Hà

0401529658-002

50

402

CN Số 1 Công ty TNHH MTV Phước Trường Quang Minh

3200565059-001

50

403

Công ty CP Đầu tư Quảng Việt

3200591468

50

404

Công ty CP Đầu tư phát triển kinh tế biển Quảng Trị

3200597124

50

405

Công ty CP Kim Sơn Quảng Trị

3200597653

50

406

Công ty CP Lộc Thiên Phú Quảng Trị

3200599139

50

407

Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh

3200603868

50

408

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh

3200398432

50

409

Trung tâm Tin học tỉnh

3200474073

50

410

Công ty CP Golf QuảngTrị

3200625928

50

411

Công ty CP ĐT Thủy điện Vinaco Việt Thành

3200626054

50

412

Công ty CP Gổ nano Quảng Trị

3200626424

50

413

Công ty TNHH Cát Thuận Phong

3200626470

50

414

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - CN Quảng trị

6300048638-072

50

415

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Tthương mại quốc tế Sơn Hà - CN Quảng Trị

0106184678-001

50

416

Công ty TNHH Invesco Quảng Trị

3200596258

50

417

Công ty TNHH Môi trường Gfc Quảng Trị

3200628164

50

418

Công ty TNHH MTV Như Quỳnh Trang

3200628372

50

419

Công ty TNHH MTV Lộc Phát Quảng Trị

3200628365

50

420

Công ty TNHH MTV Xây dựng và TM Phúc Việt Nguyên

3200611072

50

421

Công ty TNHH MTV LV Thành Lợi

3200593578

50

422

Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh

3200596191

50

423

Công ty CP Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy

3200608457

50

424

Công ty CP Năng lượng Quảng Trị

3200608577

50

425

Công ty TNHH MTV Hà Đạt Thành

3200616497

50

426

Công ty CP Phát triển dịch vụ tổng hợp Thành Thái Phát

3200616507

50

427

Công ty TNHH HTV Dohaimex

3200594116

50

428

Công ty TNHH Khoáng sản Sơn Linh

3200595085

50

429

Công ty CP Xây dựng viễn thông Việt Nam

3200596219

50

430

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ

3200100504

50

431

Công ty TNHH Thương mại Thiên Niên Kỷ

3200239880

50

432

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Quảng Trị

3200263851

50

433

Công ty TNHH XNK Sản xuất thiết bị và hóa chất Lao Bảo

3200516654

50

434

CN Quảng Trị - Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam

3603179151-002

50

435

Công ty TNHH Thương Mại Rồng Á Châu

3200470061

50

436

Công ty CP Thủy tinh Châu Âu

4000817511

50

437

Hội Nhà báo Quảng trị

3200144540

50

438

Công ty TNHH Hương Xuân

3200263259

50

439

Công ty CP AXIOM Việt Nam

3200271443

50

440

Công ty TNHH MTV Như Nhân

3200495098

50

441

Công ty TNHH MTV Chăm Chăm Quảng Trị

3200629464

50

442

Trường Trung cấp Mai Lĩnh

3200291538

50

443

CN Công ty CP XD tổng hợp Quảng Trị

3200178437-001

50

444

Công ty CP Cơ điện Lao Bảo

3200254857

50

445

Công ty TNHH Sky VN

3200572056

50

446

Công ty TNHH MTV Mộc mỹ nghệ Nguyễn

3200572401

50

447

Công ty TNHH MTV Hồng Minh Nguyên

3200612968

50

448

Công ty TNHH MTV Dương Hưng Phát

3200578629

50

449

Công ty CP Thế giới số Trần Anh - CN Quảng Trị

0101217009-021

50

450

Dự án BCC-GEF

3200630396

50

451

Công ty TNHH MTV LB Hòa Thăng

3200631537

50

452

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Trị

3200098319

50

453

Công ty TNHH MTV Hiếu Hợp

3200293454

50

454

Công ty TNHH MTV Thiện Quảng

3200573719

50

455

Công ty TNHH MTV Phong Điện Ubi Quảng Trị

3200573934

50

456

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 68

3200609556

50

457

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 72

3200591429

50

458

Công ty TNHH MTV Gia Hân Quảng Trị

3200611932

50

459

Công ty TNHH MTV Tuấn Duy Minh

3200612830

50

460

CN Công ty TNHH MTV Bích Ngọc Phát

3200562442-001

50

461

Công ty TNHH Hoàng Châu Quảng Trị

3200560491

50

462

Công ty TNHH MTV Hùng Dũng Duy

3200536883

50

463

Công ty TNHH MTV Tăng Cường Thịnh

3200518570

50

464

Công ty TNHH MTV LHP Trọng Thành

3200615750

50

465

Công ty TNHH MTV Đỗ Tấn Phát

3200573701

50

466

Công ty TNHH MTV Minh Phát Quảng Trị

3200625565

50

467

Công ty TNHH MTV 161 Trọng Vỹ

3200625773

50

468

Công ty TNHH MTV Hằng Hải Quảng Trị

3200625847

50

469

CN Công ty CP Phát triển TMDV ô tô Huế tại Quảng Trị

3301572207-001

50

470

Công ty TNHH MTV Xuân Thịnh Phát

3200489087

50

471

Công ty TNHH Vĩnh Tiến

3200179984

50

472

Công ty TNHH MTV Ninh Ninh

3200492964

50

473

Công ty TNHH MTV Oanh Thịnh Phát

3200638589

50

474

Công ty TNHH MTV Thành Huế Phát

3200638902

50

475

Công ty CP Bao bì Quảng Trị

3200639409

50

476

Công ty TNHH MTV Đầu tư DELTA PLUS

3200639208

50

477

Công ty TNHH MTV BESTSILK

3200631022

50

478

Công ty TNHH MTV Quang Minh Thịnh Phát

3200638941

50

479

Công ty TNHH MTV Hòa Đạt Tiến

3200638571

50

480

Công ty CP Phát triển thủy sản Huế - CN Quảng Trị

3300362743-001

50

481

Công ty TNHH MTV HL Bảo Anh

3200602991

50

482

Công ty TNHH MTV Tuấn Bin

3200639092

50

483

CN Công ty CP Sun Taxi Quảng Trị

4201601110-011

50

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 864/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu864/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2017
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 864/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 864/QĐ-UBND 2017 giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho Doanh nghiệp Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 864/QĐ-UBND 2017 giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho Doanh nghiệp Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu864/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành26/04/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 864/QĐ-UBND 2017 giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho Doanh nghiệp Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 864/QĐ-UBND 2017 giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho Doanh nghiệp Quảng Trị

            • 26/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực