Sắc lệnh 7

Sắc lệnh số 7 về việc để sự buôn bán và chuyên trở thóc gạo được tự do trong toàn hạt Bắc bộ do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 7 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình hình kinh tế quốc gia và riêng về vấn đề thóc gạo;

Xét tờ trình của ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế;

RA SẮC LỆNH

Khoản thứ nhất: Tất cả các thể lệ thi hành từ trước đến nay về sự buôn bán và chuyên chở thóc gạo, đều bãi đi hết;

Khoản thứ hai: Sự buôn bán và chuyên chở thóc gạo trong toàn hạt Bắc Bộ Việt Nam được hoàn toàn tự do.

Khoản thứ ba: Từ nay bao nhiêu số thóc gạo Chính phủ cần dùng vào việc công sẽ mua thẳng của tư gia.

Khoản thứ tư: Kẻ nào tích trữ thóc gạo, mưu sự đầu cơ, xét ra có phương hại đến nền kinh tế, sẽ bị nghiêm phạt theo quân luật và gia sản sẽ bị tịch thu.

Khoản thứ năm: Việc thi hành nghị định này, giao cho các ông Bộ trưởng các Bộ Kinh tế, Nội vụ và Tư pháp.

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 7
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/09/1945
Ngày hiệu lực 20/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 7

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 7 để sự buôn bán chuyên trở thóc gạo tự do toàn hạt Bắc bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 7 để sự buôn bán chuyên trở thóc gạo tự do toàn hạt Bắc bộ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 7
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành 05/09/1945
Ngày hiệu lực 20/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 05/09/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/09/1945

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực