Thông báo 143/TB-VPCP

Thông báo 143/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai đấu thầu thuốc tập trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp triển khai đấu thầu thuốc tập trung 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI ĐẤU THẦU THUỐC TẬP TRUNG

Ngày 14 tháng 6 năm 2016, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tưng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp bàn phương án triển khai đấu thầu thuốc tập trung. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận:

1. Giao Bộ Y tế báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 về việc thành lập đơn vị mua sắm tập trung thuc quốc gia thuộc Bộ Y tế.

2. Đồng ý giao Bộ Tài chính chuẩn bị Đề án và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc không thuộc danh mục thuc đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương và các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh các danh mục thuốc đấu thầu phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đm khả thi.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, địa phương và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưng Chính phủ;
- Các bộ: Y tế, Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp, Nội vụ, BHXHVN;
- UBND tp: HN, HCM;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu143/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp triển khai đấu thầu thuốc tập trung 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp triển khai đấu thầu thuốc tập trung 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu143/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp triển khai đấu thầu thuốc tập trung 2016

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp triển khai đấu thầu thuốc tập trung 2016

              • 21/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực