Thông báo 171/TB-VPCP

Thông báo 171/TB-VPCP năm 2015 về kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân - dân y vùng Tây Bắc giai đoạn 2009-2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 171/TB-VPCP 2015 Tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân dân y vùng Tây Bắc 2009 2014


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM CÔNG TÁC KẾT HỢP QUÂN - DÂN Y VÙNG TÂY BẮC GIAI ĐOẠN 2009 - 2014

Ngày 10 tháng 4 năm 2015, tại Bộ Tư lệnh Quân khu II, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân - dân y vùng Tây Bắc giai đoạn 2009 - 2014. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế, Tư lệnh Quân khu II, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các Quân khu: I, II, III, IV, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; một số cơ quan, đơn vị, bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chhuy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tnh trong vùng Tây Bắc và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân - dân y vùng Tây Bắc giai đoạn 2009 - 2014; ý kiến phát biểu của các đại biểu Bộ, ngành, địa phương, Tư lệnh Quân khu II và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác kết hợp quân - dân y vùng Tây Bắc giai đoạn 2009-2014. Trong những năm qua công tác kết hợp quân - dân y đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn. Lực lượng quân đội và ngành y tế đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố, xây dựng mạng lưới cơ sở y tế và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bộ đội, các đối tượng chính sách, các gia đình có công với cách mạng ở vùng sâu, vùng xa, an toàn khu, vùng trọng yếu, khu vực biên gii; lực lượng dân quân y còn có những đóng góp cụ thể trong việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu của đồng bào, thực hiện khám chữa bệnh dân cư khu vực biên giới cả phía nước bạn góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị với các nước có chung biên giới, nhất là nước bạn Lào; tham gia tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp; thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; góp phn quan trọng giúp đồng bào được tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ y tế ngay từ cơ sở, thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, quân đội và nhân dân, giữ dân, giữ đất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và quốc phòng an ninh vùng Tây Bắc. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến có đóng góp, tâm huyết, đạt thành tích xuất sắc, góp phần làm phong phú, ý nghĩa hơn các phong trào thi đua sôi nổi của lực lượng quân đội và ngành y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kết hợp quân - dân y trên địa bàn Tây Bắc thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ, quan tâm đúng mức và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của quân y và dân y, chưa xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng quân y và dân y, ban quân - dân y cấp tnh, huyện còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Công tác khám chữa bệnh của các phòng khám quân - dân y biên phòng tuy đã có hiệu quả nhưng vẫn còn thiếu tính bền vững. Mạng lưới y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn mỏng. Một số nơi chưa đẩy mạnh khám chữa bệnh bng bảo hiểm y tế, đồng bào chưa có nhiều cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ y tế. Chất lượng và số lượng các bác sỹ có chuyên môn và tay nghề cao vùng Tây Bắc còn hạn chế,...

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện công tác kết hợp dân quân y đạt kết quả cn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách nhằm kết hợp khai thác tối ưu các nguồn lực quân - dân y để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ y tế ở các xã, cụm xã, các phòng khám quân - dân y biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trọng yếu trên địa bàn Tây Bắc để đội ngũ này yên tâm công tác phục vụ đồng bào, góp phần phát triển vùng Tây Bắc nhanh và bền vững; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu huy động ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức thực hiện.

2. Nâng cao năng lực về quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban Quân - dân y các cấp. Trong đó chú trọng việc kiện toàn Ban quân - dân y cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người làm công tác quân - dân y, gần dân, hiểu dân, chủ động phối hợp giữa các lực lượng trong hoạt động kết hợp quân - dân y cơ sở. Đa dạng hóa các hình thức kết hợp để phát huy hiệu quả của công tác kết hợp quân - dân y; tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể mà lựa chọn địa bàn, nội dung, hình thức kết hợp: kết hợp giữa các lực lượng tại chỗ; kết hợp giữa các lực lượng từ nơi khác đến.

3. Bộ Quốc phòng tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các cơ sở khám, chữa bệnh quân - dân y, chịu trách nhiệm bảo đảm đủ biên chế cho các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên quân y và dân y, trong đó lực lượng quân y được đào tạo kiến thức về y tế cộng đồng, dân y được đào tạo kiến thức cơ bản về y học quân sự. Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế phối hợp, đề xuất chính sách đào tạo nhân lực y tế tham gia phục vụ cho ngành quân y, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

4. Bảo đảm cho người dân vùng Tây Bắc được tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng; chú trọng tuyến y tế cơ sở, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền ý thức vệ sinh phòng bệnh, phòng chng các hủ tục lạc hậu.

5. Bên cạnh nguồn tài chính cơ bản cho công tác kết hợp quân - dân y từ ngân sách Nhà nước, địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y, mở rộng khám chữa bệnh và thanh toán bằng thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện xã hội hóa và huy động các nguồn lực khác, bảo đảm tính bền vững về nguồn lực tài chính cho các hoạt động kết hợp quân - dân y.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các cơ quan liên quan và các tỉnh vùng Tây Bắc biết, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc, Nội vụ;
- Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ VN; Trung ương Hội chữ thập đỏ VN; Bảo hiểm xã hội VN, Quân khu I, Quân khu II, Quân khu III, Quân khu IV, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh vùng Tây Bắc;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, NC, KTN, KGVX, HC;
- Lưu VT, V.III (3) Thg. 123

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu171/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2015
Ngày hiệu lực20/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 171/TB-VPCP 2015 Tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân dân y vùng Tây Bắc 2009 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 171/TB-VPCP 2015 Tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân dân y vùng Tây Bắc 2009 2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu171/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/05/2015
        Ngày hiệu lực20/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 171/TB-VPCP 2015 Tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân dân y vùng Tây Bắc 2009 2014

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 171/TB-VPCP 2015 Tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân dân y vùng Tây Bắc 2009 2014

           • 20/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực