Thông báo 196/TB-VPCP

Thông báo 196/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 196/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 15 tháng 5 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã dần được cải thiện, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trên tinh thần tự nguyện, các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động và đạt được những kết quả như: đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp; tham gia ý kiến đối với nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; công bố Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính... Một số cơ quan thành viên đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác của Hội đồng như: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

2. Để tạo “bứt phá” trong hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và từng thành viên tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục chủ động nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó, cần tập trung vào những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện năng, kiểm tra chuyên ngành ...

Thứ hai, tích cực tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, phản ánh về tính khả thi, tính hợp lý cũng như chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính đã ban hành (lưu ý: ý kiến góp ý phải rõ ràng, cụ thể; giải pháp nêu ra phải phù hợp và giải quyết được các vấn đề của thực tiễn để cơ quan quản lý hoặc người có thẩm quyền có thể quyết định được ngay).

Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương; trong đó, tập trung vào đánh giá theo chuyên đề, ví dụ: chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan, tiếp cận điện năng; chuyên đề đánh giá về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của doanh nghiệp (nghiên cứu, bổ sung đánh giá về chi phí không chính thức, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc), bảo đảm khách quan, hiệu quả, thực chất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố, công khai cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Thứ tư, chủ động tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện đúng và trúng những vấn đề đang là nút thắt, rào cản, đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân.

Thứ năm, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, trong đó tập trung giới thiệu những điểm mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh... để lan tỏa tinh thần cải cách, tạo động lực mới tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào việc xây dựng phát triển đất nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên HĐTVCCTTHC;
- VPCP: BTCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ: PL, TH, TCCV,
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (2). Thảo

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu196/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(10/06/2019)

Download Văn bản pháp luật 196/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 196/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 196/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu196/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 196/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 196/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục

             • 22/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực