Thông báo 230/TB-VPCP

Thông báo 230/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) do Văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 230/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về việc sử dụng tài sản công


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)

Ngày 01 tháng 7 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), Tham dự cuộc họp đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ (cuộc họp có mời Kiểm toán Nhà nước nhưng không dự họp). Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Thường trực Chính phủ đã họp, cho ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24 tháng 4 năm 2019). Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các cơ quan liên quan và đã tiếp thu, giải trình. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn có ý kiến khác nhau. Do đó, giao Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo, phù hợp với phạm vi điều chnh của Nghị định. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có ý kiến chính thức bằng văn bản, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 7 năm 2019 để tổng hợp, bo đảm nội dung Nghị định phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung thêm hình thức thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án BT đã được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019: “Xác định rõ phạm vi áp dụng dự án BT và nghiên cứu phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán trực tiếp cho các công trình hạ tầng đầu tư theo hình thức BT” như ý kiến của Kiểm toán Nhà nước; quy trình thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về Ngân sách nhà nước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện hướng dẫn nội dung này.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các pháp luật liên quan, hướng dẫn các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ về lựa chọn nhà đầu tư khi Nghị định này được thông qua; nghiên cứu quy định hình thức đấu thầu đng thời Dự án BT kết hợp với xác định giá trị tài sản công (bao gồm quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: TC, TP
, TN&MT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: KTTH, PL, TKBT, NN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 230/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu230/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2019
Ngày hiệu lực07/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 230/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 230/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về việc sử dụng tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 230/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về việc sử dụng tài sản công
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu230/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/07/2019
        Ngày hiệu lực07/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 230/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về việc sử dụng tài sản công

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 230/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về việc sử dụng tài sản công

           • 07/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực