Thông báo 269/TB-LĐTBXH

Thông báo 269/TB-LĐTBXH năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Nội dung toàn văn Thông báo 269/TB-LĐTBXH năm 2014 kết luận Bộ trưởng Bộ Lao động tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/TB-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2014

Ngày 07 tháng 02 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã chủ trì cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 tại các địa phương, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2014. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Bộ, ý kiến phát biu của các đồng chí Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị, Bộ trưởng kết luận như sau:

I. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 01 năm 2014

Đánh giá cao những nhiệm vụ công tác trọng tâm đã được các đơn vị thực hiện trong tháng 01/2014 như:

1. Công tác xây dựng văn bản theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 01/2014, Bộ đã trình 06/06 đề án.

2. Các hoạt động ni bật trong tháng

2.1. Lĩnh vực người có công: Bộ đã có văn bản hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định số 12/QĐ-CTN ngày 06/01/2014 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. Chun bị tốt các nội dung để tổ chức họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo 150) do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì.

2.2. Lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo: Bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần và các đối tượng bảo trợ xã hội khác trong dịp Tết Nguyên Đán; hướng dẫn, đôn đc các địa phương rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán và giáp hạt đầu năm 2014; chủ động sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói, bảo đảm không đngười dân nào bị đói, không có Tết.

2.3. Lĩnh vực an toàn lao động: Bộ đã có Công văn số 188/LĐTBXH-ATLĐ ngày 22/01/2014 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan Trung ương và các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, đóng trên địa bàn tăng cường kim tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy n, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy n, các công trình trọng điểm; chủ động phối hợp, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, các điều kiện cần thiết để đảm bảo sẵn sàng tham gia ứng cứu khi xảy ra sự cố, nhất là tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu vui chơi công cộng, những nơi tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

2.4. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạt động tchức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn... đảm bảo vui vẻ, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm; xây dựng kế hoạch, tổ chức thăm, tặng quà và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm thu hút đông đảo trẻ em tham gia.

2.5. Lĩnh vực lao động, tiền lương: Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Bộ đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, nắm tình hình nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động; tập trung giải quyết các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, ưu tiên giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật; vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê ăn Tết.

2.6. Về công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho các đối tượng chính sách tại các địa phương và tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, việc tổ chức đón tết cho các đối tượng chính sách và tổ chức tết tại cơ quan Bộ cũng như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương được tchức tốt; hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đã được các địa phương chăm lo chu đáo; không có tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra; tình hình đình công cơ bản đã được giải quyết trước Tết. Tại cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ đã thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo, cán bộ trực xử lý phát sinh, đồng thời tchức đón Xuân Giáp Ngọ an toàn, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm, giữ gìn truyền thống dân tộc và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2014

1. Các đơn vị tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch tháng 02/2014 cũng như cả năm 2014, trong đó đặc biệt lưu ý tiến độ xây dựng các đề án đã đăng ký trong chương trình công tác của Chính phủ.

2. Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách khác trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 với Chính phủ theo quy định.

3. Vụ Bảo him xã hội và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu để báo cáo Bộ Chính trị về Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật lao động về tuổi nghỉ hưu (Dự kiến ngày 13/02/2014).

4. Tổng cục Dạy nghề, Vụ Bảo hiểm xã hội: Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Luật Dạy nghề (sửa đổi, bổ sung), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung) để trình Quốc hội.

5. Tổ chức hội nghị vùng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 tại 3 miền.

5.1. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp các đơn vị chuyên môn chuẩn bị báo cáo và tài liệu, nội dung hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác trong các lĩnh vực trọng tâm (hoàn thành trước 20/02/2014).

Các đơn vị quản lý nhà nước chun bị nội dung trong lĩnh vực phụ trách và phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ để tchức Hội nghị.

5.2. Về công tác phục vụ Hội nghị:

- Tại Miền Bắc (Thành phố Hà Nội): Giao Cục Việc làm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan chun bị điều kiện tổ chức Hội nghị.

- Tại Miền Trung (tỉnh Quảng Ngãi): Giao Tổng cục Dạy nghề chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan chun bị điều kiện tổ chức Hội nghị.

- Tại Miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh): Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội nghị.

6. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, đề nghị các đơn vị tập trung xử lý các công việc theo lĩnh vực chuyên môn của đơn vị; sửa đi, bsung, khắc phục những vấn đề còn bất cập trong việc ban hành và thực hiện chính sách, chuẩn bị tốt các báo cáo theo quy định của Luật với Quốc hội (như vấn đề: quản lý Quỹ bảo him xã hội, bình đng giới,...); chun bị nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, các kiến nghị của cử tri đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định.

7. Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo tiếp tục hoàn thiện các báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2013.

8. Cục Người có công khẩn trương chuẩn bị kế hoạch, nội dung và phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam tchức tập huấn trong tháng 02/2014 cho các địa phương về việc thực hiện Chương trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW ngày 05/12/2013 về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015).

9. Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị Báo cáo tổng thể về các nội dung liên quan (hoàn thành trước 15/3/2014).

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mua sắm tài sản công tại đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc thực hiện các nội dung liên quan.

10. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hp với Công đoàn Bộ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo đúng quy định (dự kiến 01 buổi, trong tuần từ 15-21/02/2014).

11. Cục Người có công, Cục Bảo trợ xã hội, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo tiếp tục kim tra, nắm tình hình đời sống của nhân dân, đặc biệt là việc thực hiện chính sách của các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương, xử lý kịp thời những vấn đề tiêu cực, vi phạm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân.

12. Các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ tiếp tục chủ động trong việc thông tin chính xác, đầy đủ những vấn đề dư luận quan tâm tới lĩnh vực quản lý của Ngành, kịp thời phản biện đối với những thông tin, dư luận không chính xác, bảo vệ uy tín của Ngành.

13. Một số vấn đề khác:

- Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ thực hiện hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

- Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chun bị tốt kế hoạch Tng kết 30 năm đi mới lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị ngày 07/02/2014. Văn phòng Bộ thông báo đcác đơn vị thực hiện, báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TK-TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Hồng Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 269/TB-LĐTBXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu269/TB-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 269/TB-LĐTBXH

Lược đồ Thông báo 269/TB-LĐTBXH năm 2014 kết luận Bộ trưởng Bộ Lao động tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 269/TB-LĐTBXH năm 2014 kết luận Bộ trưởng Bộ Lao động tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu269/TB-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Hồng Lan
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 269/TB-LĐTBXH năm 2014 kết luận Bộ trưởng Bộ Lao động tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 269/TB-LĐTBXH năm 2014 kết luận Bộ trưởng Bộ Lao động tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng

           • 08/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực