Thông báo 306/TB-VPCP

Thông báo 306/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 306/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 16 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng có ý kiến kết luận như sau:

Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, cơ quan tại cuộc họp, trong đó lưu ý một số nội dung của dự thảo Nghị định, cụ thể:

1. Về đối tượng được ghi nợ: nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, các trường hợp gia đình chính sách...).

2. Về xác định mức tiền sử dụng đất được ghi nợ: làm rõ những hình thức hỗ trợ được khấu trừ và không được khấu trừ.

3. Về trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất: Bộ Tài chính tiếp tục làm rõ như chỉ đạo tại Công văn số 3748/VPCP-NN ngày 06 tháng 5 năm 2019 và nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp liên quan đến nội dung tại điểm đ, e khoản 4 Điều 1 dự thảo theo hướng thuận tiện, đơn giản thủ tục cho người dân.

4. Về xử lý chuyển tiếp: nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp liên quan đến nội dung tại điểm b, khoản 1 Điều 2 dự thảo để bảo đảm tính công bằng của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: TNMT, TC, TP;
- UBND các Thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, PL, CN, TH; Cục KSTT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).
Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 306/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu306/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 306/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 306/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 306/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu306/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/08/2019
        Ngày hiệu lực29/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 306/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 306/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất

             • 29/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực