Thông báo 310/TB-VPCP

Thông báo 310/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 310/TB-VPCP 2019 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về tình hình sản xuất kinh doanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM.

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tham dự họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Chính phủ; các Tập đoàn: Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Sau khi nghe báo cáo của: UBQLV và TKV, ý kiến các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

Trong thời gian qua, TKV đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều tra, đánh giá, thăm dò khai thác và chế biến than đáp ứng phần lớn nhu cầu về than của thị trường Việt Nam, cung ứng than cho các hộ tiêu thụ trong nước và đặc biệt là than cho sản xuất điện đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng quốc gia, ổn định đời sống cho người lao động, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, từ sau khi thc hiện Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020 có xét triển vọng đến 2030 (Quy hoạch 403 điều chỉnh) đến nay đã xuất hiện nhiều khó khăn, nhất là trong việc thăm dò, khai thác than tại các khu vực chồng lấn với diện tích đất rừng, các dự án đầu tư xây dựng của địa phương làm ảnh hưởng đến cung ứng than và nguy cơ thiếu than trong giai đoạn tới, nhất là giai đoạn 2020 đến năm 2030. Để tháo gỡ vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho TKV thực hiện được kế hoạch đề ra trong những năm tới, yêu cầu các Bộ ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Yêu cầu các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu để tháo gỡ khó khăn chồng lấn khu vực than theo Quy hoạch 403 với các quy hoạch trên địa bàn các tỉnh có tài nguyên than và chồng lấn với diện tích đất rừng trong vấn đề triển khai thăm dò, khai thác và chế biến than đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và địa phương.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn TKV thực hiện các thủ tục cấp phép thăm dò, giấy phép khai thác, gia hạn giấy phép khai thác rút ngắn thời gian cấp phép, để TKV nhanh chóng triển khai các công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia sớm tiếp nhận, thẩm định các báo cáo địa chất để làm cơ sở lập dự án. Trong đó, tập trung rà soát để cấp phép khai thác các dự án mới có công suất khai thác lớn như: mỏ Khe Chàm II&IV, - 150m mỏ Mạo Khê,... nhằm sớm huy động sản lượng của các dự án. Gia hạn các giấy phép khai thác đã hết hạn theo Quy hoạch 403 đảm bảo khai thác tối đa trữ lượng than nhằm tránh tổn thất tài nguyên theo Luật Khoáng sản và đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục của TKV.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và TKV đề xuất tháo gỡ các vướng mắc theo Quy hoạch 403, để khai thác hết trữ lượng than còn lại thuộc ranh giới của các mỏ lộ thiên hiện nay, thay vì giới hạn thời gian theo Quy hoạch, nhất là các mỏ lộ thiên khu vực Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh như: các dự án khai thác lộ thiên Mỏ than Núi Béo, khai thác lộ thiên Công ty than Hà Lầm, Công ty than Hòn Gai...

- UBQLV phối hợp với Bộ Công thương chỉ đạo TKV xây dựng kế hoạch để phát triển mở rộng thị trường than, nhập khẩu than đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là việc cung ứng than cho các nhà máy điện; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý lao động gắn với việc bố trí lao động phù hợp, đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu, giảm việc tai nạn lao động trong khai thác hầm lò.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC, TN&MT, KH&CN;
- UBQLVNN tại DN;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than - Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTCP; Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2), Duc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 310/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu310/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(09/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 310/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 310/TB-VPCP 2019 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về tình hình sản xuất kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 310/TB-VPCP 2019 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về tình hình sản xuất kinh doanh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu310/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành30/08/2019
        Ngày hiệu lực30/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (09/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 310/TB-VPCP 2019 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về tình hình sản xuất kinh doanh

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 310/TB-VPCP 2019 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về tình hình sản xuất kinh doanh

             • 30/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực