Thông báo 3293/TB-TCHQ

Thông báo 3293/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polymer polyol nguyên sinh dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3293/TB-TCHQ kết quản phân loại Polymer polyol nguyên sinh dạng lỏng 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3293/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 97/TB-PTPL ngày 18/01/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polymer polyol nguyên sinh dạng lỏng (GPOP- 2045).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Xin Hui; Địa chỉ: Lô J17, đường N3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương; Mã số thuế: 3702405891.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10067086493/A41 ngày 14/12/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolymer (Propylene glycol-styrene- acrylonitrile), trong đó Comonomer Propylene glycol chiếm tỷ trọng lớn hơn, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolymer (Propylene glycol-styrene- acrylonitrile), trong đó Comonomer Propylene glycol chiếm tỷ trọng lớn hơn, dạng lỏng.

Thuộc nhóm 39.07 “Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa alkyd, este polyallyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3907.20 “- Polyete khác”, mã số 3907.20.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL hàng XNK NKCN
(Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Xin Hui
(Đ/c: Lô J17, đường N3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3293/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3293/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3293/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 3293/TB-TCHQ kết quản phân loại Polymer polyol nguyên sinh dạng lỏng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3293/TB-TCHQ kết quản phân loại Polymer polyol nguyên sinh dạng lỏng 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3293/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 3293/TB-TCHQ kết quản phân loại Polymer polyol nguyên sinh dạng lỏng 2016

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 3293/TB-TCHQ kết quản phân loại Polymer polyol nguyên sinh dạng lỏng 2016

            • 20/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực