Thông báo 416/TB-VPCP

Thông báo 416/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 416/TB-VPCP 2014 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năng suất lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tham gia cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và EVN.

Sau khi nghe EVN báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao EVN, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao thực hiện xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao. EVN cũng đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện trong nội bộ Tập đoàn 02 đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động giai đoạn 2013-2015” và “Tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2014-2016”. Thực hiện những biện pháp, giải pháp trong 02 đề án này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và giảm giá thành của EVN.

2. Trên cơ sở tình hình triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề án hiện nay trong ngành điện; các giải pháp, biện pháp EVN đang thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và giảm giá thành; để phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo EVN thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện cuối năm 2014 và năm 2015 các giải pháp, biện pháp đã đề ra về tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động của EVN trong 02 đề án đã được Tập đoàn phê duyệt; tiến hành rà soát thực trạng công nghệ, trình độ lao động và biên chế trong từng khâu sản xuất - truyền tải - phân phối điện, xác định những điểm còn hạn chế làm cho năng suất lao động chưa cao để thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, nâng cao năng suất, tăng hiệu quả sản xuất và cung ứng điện.

- Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động, giảm giá thành đã thực hiện để hoàn chỉnh xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN giai đoạn 2016-2020” (Đề án) với các giải pháp, biện pháp toàn diện và cụ thể hơn, phù hợp với tiến trình tái cơ cấu ngành điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2015.

- Nội dung Đề án cần xem xét đồng bộ với các chương trình, kế hoạch và đề án lớn khác đang được triển khai xây dựng, bao gồm: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của EVN giai đoạn 2016-2020; Bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; Tái cơ cấu ngành điện gắn với Lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013.

3. Trên cơ sở đề cương Đề án đã đề ra, EVN nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan liên quan; bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:

- Phân tích, đánh giá rõ hiện trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động chung của EVN cũng như cụ thể từng khâu sản xuất, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện. Lựa chọn mô hình tham chiếu quốc tế cụ thể đến năm 2020, lưu ý mô hình tham chiếu có chỉ số hoạt động hiệu quả, năng suất lao động cao và có phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức tương tự.

- Xác định rõ các mục tiêu về hiệu quả hoạt động và năng suất lao động cụ thể đối với từng khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối và bán lẻ điện đến năm 2020 và phân tích tổng hợp mục tiêu chung của Tập đoàn. Xác định các giải pháp tổng thể sẽ thực hiện để đạt mục tiêu đề ra cũng như các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể.

- Xác định rõ nguồn lực để thực hiện Đề án; các cơ chế, chính sách cần kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đạt hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, LĐTBXH;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Các Vụ: TKBT, TH, ĐMDN, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 416/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu416/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2014
Ngày hiệu lực17/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 416/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 416/TB-VPCP 2014 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năng suất lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 416/TB-VPCP 2014 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năng suất lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu416/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành17/10/2014
        Ngày hiệu lực17/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 416/TB-VPCP 2014 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năng suất lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 416/TB-VPCP 2014 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năng suất lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam

           • 17/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực