Thông báo 419/TB-VPCP

Thông báo 419/TB-VPCP năm 2018 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 419/TB-VPCP 2018 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về Khu Di tích kiến trúc Nhà Vương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KHU DI TÍCH KIẾN TRÚC - NGHỆ THUẬT NHÀ VƯƠNG

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về một số nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tham dự họp có Lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kết luận như sau:

Khu nhà Vương được nhà nước công nhận là Di tích kiến trúc - nghệ thuật. Quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất Khu nhà Vương thuộc những người được quyền thừa kế hợp pháp của dòng họ Vương.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn là không đúng quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp làm việc với gia tộc họ Vương để chỉ đạo việc rà soát, xác định ranh giới khu đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Khu nhà Vương theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Đồng thời chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ đã di dời ra ngoài Khu Di tích theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương trao đổi, thống nhất với Gia tộc họ Vương rà soát, hoàn thiện lại quy chế và thực hiện việc quản lý, sử dụng Khu Di tích theo đúng quy định của pháp luật di sản và pháp luật khác có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Th tướng, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
-
UBND tỉnh Hà Giang;
- VPCP: BTCN,
các PCN, TGĐ Cổng TTDT Các Vụ: V.I, KGVX, CN;
- Lưu: VT. NN
(2).Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 419/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu419/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2018
Ngày hiệu lực31/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(02/11/2018)

Download Văn bản pháp luật 419/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 419/TB-VPCP 2018 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về Khu Di tích kiến trúc Nhà Vương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 419/TB-VPCP 2018 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về Khu Di tích kiến trúc Nhà Vương
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu419/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành31/10/2018
        Ngày hiệu lực31/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (02/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 419/TB-VPCP 2018 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về Khu Di tích kiến trúc Nhà Vương

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 419/TB-VPCP 2018 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng về Khu Di tích kiến trúc Nhà Vương

              • 31/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực