Thông báo 458/TB-VPCP

Thông báo 458/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 458/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, TRƯỞNG BAN BAN LỄ TANG NHÀ NƯỚC TẠI CUỘC HỌP PHÂN CÔNG TỔ CHỨC, PHỤC VỤ LỄ TANG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN TRÂN, NGUYÊN BÍ THƯ XỨ ỦY BẮC KỲ, NGUYÊN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, NGUYÊN BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI

Ngày 12 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Lễ tang đã chủ trì cuộc họp về phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Thành ủy Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà tang lễ Quốc gia, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Quốc phòng, các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Lễ tang và đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Trân.

Thời gian tổ chức lễ tang:

- Lễ viếng: từ 07 giờ 30 phút, ngày 14/12/2018, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

- Lễ Truy điệu: từ 10 giờ 30 phút, ngày 14/12/2018.

- Hỏa táng lúc 13 giờ 30 phút ngày 14/12/2018 tại Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- An táng từ 8 giờ 00 phút ngày 17/12/2018 tại Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo về dự kiến phân công các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức, phục vụ lễ tang, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp và đại diện gia đình. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận phân công nhiệm vụ các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, địa phương như sau:

1. Văn phòng Trung ương Đảng

- Tiếp nhận các văn bản của các cơ quan và của Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức Lễ tang gửi đến, báo cáo Thường trực Đan Bí thư để hoàn chỉnh và ban hành các văn bản chính thức về Lễ tang.

- Phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức đưa, đón và bố trí ăn nghỉ, phương tiện đi lại cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hà Nội.

- Mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng.

- Là đầu mối tiếp nhận dự trù và quyết toán kinh phí phục vụ lễ tang.

- Tổ chức đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng đến viếng, dự lễ truy điệu và đưa tang.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị vòng hoa tại nhà tang lễ.

2. Ban Tổ chức Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ soạn thảo: Thông cáo về Lễ tang cấp Nhà nước; danh sách Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức Lễ tang; tiểu sử người từ trần; thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng; Lời cảm ơn có ý kiến đóng góp của gia đình người từ trần và được Ban Lễ tang Nhà nước thông qua trình Ban Bí thư.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và gia đình soạn thảo điếu văn, xin ý kiến đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Thường trực Ban Bí thư trước khi báo cáo Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước.

- Chuẩn bị nội dung ghi trên bia mộ.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị dự thảo Điếu văn trình Ban Bí thư (qua Văn phòng Trung ương Đảng).

- Chỉ đạo Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đưa tin buồn; tiểu sử và ảnh người từ trần; thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng và lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước. Trong thông báo tin buồn có ghi: các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang theo băng vải đen, có kích thước 1,2m x 0,2m để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

- Chỉ đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ghi hình về Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Trân.

4. Văn phòng Chính phủ

- Dự thảo danh sách Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức lễ tang; tiểu sử người từ trần; thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng; Lời điếu và Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước gửi Ban Tổ chức Trung ương.

- Chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp của Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang; thông báo kết luận cuộc họp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo Nhà tang lễ Quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

- Chuẩn bị chương trình, kịch bản chi tiết Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng.

- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội sắp xếp, giới thiệu các đoàn vào viếng.

- Chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương bố trí các đồng chí thành viên Ban Tổ chức lễ tang đứng cảm ơn các đoàn đến viếng.

- Mời các đồng chí thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, thành viên Ban Tổ chức lễ tang tham dự lễ an táng.

- Thông báo thời gian và lịch đứng túc trực bên linh cữu tại lễ viếng (khi các đoàn cấp cao của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng) và lễ truy điệu cho các ban, bộ, ngành liên quan biết, thực hiện.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức đưa, đón và bố trí ăn nghỉ, phương tiện đi lại cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hà Nội.

- Tổ chức đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ đến viếng, dự lễ truy điệu và đưa tang.

5. Bộ Quốc phòng

- Phối hợp với Bộ Y tế, chỉ đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bảo đảm về kỹ thuật bảo quản thi hài.

- Bố trí quân nhạc tại Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

- Trang trí Lễ đài tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo quy định.

- Cử sĩ quan quân đội đứng túc trực bên linh cữu trong Lễ viếng; sĩ quan dẫn các đoàn vào viếng và chiến sĩ tiêu binh, luân chuyển vòng hoa.

- Bố trí lực lượng và phương tiện phục vụ lễ đưa tang theo quy định.

- Chủ trì, bố trí sơ đồ Lễ đưa tang từ Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội đến Nghĩa trang Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội. Tổ chức tốt công tác bảo vệ, sắp xếp đội hình xe tang được thông suốt cả đi và về.

- Trực tiếp điều hành Lễ đưa tang và Lễ an táng theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn khu vực viếng, an táng.

- Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cử cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

6. Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội tổ chức các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian tổ chức lễ tang.

- Phân luồng, dẫn đoàn giao thông, phương án giao thông; phối hợp Bộ Quốc phòng bố trí thứ tự đội hình xe đưa tang.

7. Bộ Y tế

- Bố trí tổ y tế trực tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội và nơi an táng.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xử lý kỹ thuật bảo quản tốt thi hài trong quá trình tổ chức lễ tang.

8. UBND thành phố Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng khảo sát thực tế, triển khai công tác hậu cần, kỹ thuật, trang trí tại nơi hóa thân, an táng.

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức lễ tang.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng; sắp xếp, giới thiệu các đoàn vào viếng.

- Tổ chức các đoàn đại biểu Hà Nội đến viếng, dự Lễ truy điệu và Lễ an táng.

- Chủ trì, phối hợp với gia đình đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho thành viên, khách của gia đình.

- Bố trí ăn trưa cho các thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, thành viên Ban Tổ chức lễ tang, gia đình và các đồng chí phục vụ đi tham dự lễ an táng.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương chuẩn bị 6 vòng hoa có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình; 25 vòng hoa luân chuyển.

- Tổ chức đăng ký các đoàn vào viếng, phát băng tang và in, cài băng viếng vào vòng hoa luân chuyển.

- Chủ trì, phối hợp với gia đình chuẩn bị quan tài để khâm liệm thi hài.

- Chuẩn bị phương tiện, xe ô tô phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu và đưa tang.

- Chuẩn bị nước uống tại Nhà Tang lễ và nơi hỏa táng, an táng.

- Chuẩn bị 10 sổ tang, 20 bút ghi sổ tang, 20 bút ghi phiếu đăng ký viếng đặt tại Nhà tang lễ Quốc gia.

9. Phân công lãnh đạo Ban, bộ, cơ quan đứng túc trực bên linh cữu

- Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: phân công lãnh đạo cơ quan đứng túc trực bên linh cữu trong thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Trân.

- Văn phòng Chính phủ thông báo thời gian và lịch đứng túc trực bên linh cữu cho các Ban, bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện.

10. Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ tang và kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước, các Ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao.

11. Đ/c Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước và Ban Tổ chức lễ tang sẽ tổng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ lễ tang vào lúc 16 giờ 30 ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.

12. Phân công các đồng chí chỉ đạo tổ chức phục vụ lễ tang

Các đồng chí sau chủ trì chỉ đạo tổ chức, phục vụ Lễ tang:

- Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

- Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

- Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

13. Đầu mối liên hệ

a) Văn phòng Chính phủ

- Đ/c Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (điện thoại 0913.290.124).

- Đ/c Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (điện thoại 0912.189.195).

- Đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (điện thoại 0903.212.888)

b) Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (điện thoại 098.572.7799);

c) Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an (điện thoại 091.324.0645);

d) UBND thành phố Hà Nội:

- Đ/c Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (điện thoại 090.340.7319).

- Đồng chí Phạm Quý Tiên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (điện thoại 090.340.7319)./.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các thành viên: Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức lễ tang;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan: NV, CT, KH&ĐT, GTVT, TT&TT QP, CA, YT, Thanh tra Chính phủ;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TW;
- Thành ủy, UBND: TP. Hà Nội, Bắc Ninh;
- Nhà tang lễ Quốc gia;
- Đoàn nghi lễ quân đội, Bộ Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cục QT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCB (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 458/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu458/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực13/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(14/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 458/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 458/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 458/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu458/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực13/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (14/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 458/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 458/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân

              • 13/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/12/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực