Thông báo 52/TB-VPCP

Thông báo 52/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 52/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/TB-VPCP

Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA PHÓ THNG VŨ ĐC ĐAM TI CUC HP BAN CH ĐO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HC VÀ CÔNG NGH QUC GIA

Ngày 09 tháng 01 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 3 Chương trình). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Trong điều kiện nguồn lực từ Ngân sách nhà nước còn hạn chế một số cơ chế, chính sách lớn vẫn chưa được tháo gỡ đầy đủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các B, ngành liên quan đã cố gắng, chủ động triển khai các Chương trình quốc gia theo hướng tăng cường liên kết, bổ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chuỗi giá trị của các sản phẩm chủ lực trong nước và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong hầu hết các lĩnh vực công nghệ ưu tiên. Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ thuộc các Chương trình quốc gia, một số sản phẩm có giá trị gia tăng và có khả năng cạnh tranh cao đã lần đầu tiên được làm chủ và sản xuất tại Việt Nam.

Mặc dù vậy, các Chương trình quốc gia vẫn chưa thật sự thu hút được sự quan tâm của xã hội và của cộng đồng doanh nghiệp, chủ yếu do chưa đẩy mạnh hoạt động truyền thông về nội dung, kết quả và chưa có các cơ chế thông thoáng, hiệu quả khuyến khích doanh nghiệp đăng ký tham gia vào các Chương trình.

2. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai có trọng tâm, tăng cường liên kết các Chương trình và nhiệm vụ thuộc các Chương trình theo chuỗi giá trị để tạo ra các sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí và quy định về việc công nhận sản phẩm quốc gia. Đề xuất cơ chế hỗ trợ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao trong việc thâm nhập thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu ra nước ngoài để khuyến khích doanh nghiệp tham gia các Chương trình.

- Đẩy mạnh truyền thông về nội dung, kết quả, sản phẩm của các Chương trình quốc gia, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

3. Ban Chỉ đạo đồng ý việc tiếp tục triển khai 3 Chương trình trong giai đoạn tiếp theo sau năm 2020. Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan đánh giá các kết quả đã đạt được, trên cơ sở đó xây dựng nội dung các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2021-2025 với tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, xác định các mục tiêu khả thi và phù hợp với nguồn lực được giao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2019, đảm bảo triển khai không gián đoạn và có hiệu quả các Chương trình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ và cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&CN, CT, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, QP, TT&TT, YT;
- Thành viên BCĐ các Chương trình KHCNQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). NVH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu52/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2019
Ngày hiệu lực02/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(08/03/2019)

Download Văn bản pháp luật 52/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 52/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 52/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu52/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành02/02/2019
        Ngày hiệu lực02/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (08/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 52/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 52/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

              • 02/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/02/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực