Thông báo 8265/TB-TCHQ

Thông báo 8265/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất tạo phồng (tạo xốp) ACH802, dùng trong quá trình sản xuất giày dép do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8265/TB-TCHQ phân loại chất tạo phồng tạo xốp ACH802 sản xuất giày dép 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8265/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo kết quả phân tích số 607/TB-PTPL ngày 05/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 4: Chất tạo phồng (tạo xốp) ACH802, dùng trong quá trình sản xuất giày dép.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Young Mind Việt Nam; Đ/c: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng; Mã số thuế: 0201373724.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10037107943/A11 ngày 17/4/2015 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái - Cục Hải quan Quảng Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phm hóa cht có thành phn gm Azodicarbonamide và muối của axit stearic, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất có thành phần gồm Azodicarbonamide và muối của axit stearic, dạng bột.

thuc nhóm 38.24 Cht gn đã điu chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc, các sn phm và chế phm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác., phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác” mã số 3824.90.99 “- - - Loại kháctại Danh mục hàng hóa xut khu, nhập khu Vit Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
-
Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái - Cục quan Quảng Ninh;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Young Mind Việt Nam (Đ/c: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8265/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8265/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8265/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8265/TB-TCHQ phân loại chất tạo phồng tạo xốp ACH802 sản xuất giày dép 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8265/TB-TCHQ phân loại chất tạo phồng tạo xốp ACH802 sản xuất giày dép 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8265/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành10/09/2015
        Ngày hiệu lực10/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8265/TB-TCHQ phân loại chất tạo phồng tạo xốp ACH802 sản xuất giày dép 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8265/TB-TCHQ phân loại chất tạo phồng tạo xốp ACH802 sản xuất giày dép 2015

            • 10/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực