Thông báo 8333/TB-TCHQ

Thông báo 8333/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nắp đầu nối bằng sắt của Micro do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8333/TB-TCHQ phân loại nắp đầu nối bằng sắt của Micro 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8333/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 924/TB-PTPL ngày 06 tháng 8 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Mục 1 TK: Nắp trên đầu nối bằng sắt của Micro.

- Mục 2 TK: Nắp dưới đầu nối bằng sắt của Micro.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Seong Ji Vina.

Địa chỉ: KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

MST: 2300333081

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10046203651/E31 ngày 02/7/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bộ phận (nắp trên và nắp dưới) bằng thép của đầu kết nối loại micro USB dùng cho dây truyền tín hiệu điện dưới 1000V.

5. Kết quả phân loại: Bộ phận (nắp trên và nắp dưới) bằng thép của đầu kết nối loại micro USB dùng cho dây truyền tín hiệu điện dưới 1000V.

Thuộc Nhóm 8538 “Bộ phận chuyên dùng hay chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc Nhóm 85.35, 85.36 hoặc 85.37”, phân nhóm 8538.90 (-) Loại khác, phân nhóm (--) Dùng cho điện áp không quá 1000V, mã số 8538.90.12 (---) Bộ phận của hàng hóa thuộc phân nhóm 8536.50.50, 8536.69.31, 8536.69.39, 8536.90.11 hoặc 8536.90.19 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Bắc Ninh (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Seong Ji Vina; (Đ/c: KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8333/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8333/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2015
Ngày hiệu lực14/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8333/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8333/TB-TCHQ phân loại nắp đầu nối bằng sắt của Micro 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8333/TB-TCHQ phân loại nắp đầu nối bằng sắt của Micro 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8333/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành14/09/2015
        Ngày hiệu lực14/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8333/TB-TCHQ phân loại nắp đầu nối bằng sắt của Micro 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8333/TB-TCHQ phân loại nắp đầu nối bằng sắt của Micro 2015

            • 14/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực