Thông báo 8806/TB-TCHQ

Thông báo 8806/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung môi khác (Dầu nhẹ và các chế phẩm - dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ) D-SOL 200- Nguyên liệu sản xuất găng tay PVC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8806/TB-TCHQ phân loại dầu nhẹ chế phẩm có nguồn gốc dầu mỏ sản xuất găng tay PVC 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8806/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1721/TB-PTPLHCM ngày 31/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: KBS06 #& Dung môi khác (Dầu nhẹ và các chế phẩm - dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ) D-SOL 200- Nguyên liệu sản xuất găng tay PVC (mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

MST: 3600672150

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042022282/E31 ngày 29/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm dầu trung có nguồn gốc từ dầu mỏ, chủ yếu hàm lượng là các cấu tử không thơm, hàm lượng cất được ở 210°C » 38%, ở 235°C là 100% (Chưng cất theo phương pháp ASTM D86).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dầu trung có nguồn gốc từ dầu mỏ, chủ yếu hàm lượng là các cấu tử không thơm, hàm lượng cất được ở 210°C » 38%, ở 235°C là 100% (Chưng cất theo phương pháp ASTM D86).

thuộc nhóm 27.10 “Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải”, phân nhóm 2710.19 “- - Loại khác”, mã số 2710.19.89 “- - - Dầu trung khác và các chế phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Thành (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn Việt Nam
(địa chỉ: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8806/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8806/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8806/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8806/TB-TCHQ phân loại dầu nhẹ chế phẩm có nguồn gốc dầu mỏ sản xuất găng tay PVC 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8806/TB-TCHQ phân loại dầu nhẹ chế phẩm có nguồn gốc dầu mỏ sản xuất găng tay PVC 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8806/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành25/09/2015
        Ngày hiệu lực25/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8806/TB-TCHQ phân loại dầu nhẹ chế phẩm có nguồn gốc dầu mỏ sản xuất găng tay PVC 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8806/TB-TCHQ phân loại dầu nhẹ chế phẩm có nguồn gốc dầu mỏ sản xuất găng tay PVC 2015

            • 25/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực