Thông báo 91/TB-VPCP

Thông báo 91/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ năm Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 91/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng xử lý doanh nghiệp chậm tiến độ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI PHIÊN HỌP THỨ NĂM BAN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN VÀ DOANH NGHIỆP CHẬM TIẾN ĐỘ, KÉM HIỆU QUẢ THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG.

Ngày 26 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (Đán) và nhiệm vụ, giải pháp triển khai năm 2018 của Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Năm 2017, Ban Chỉ đạo, các Bộ và các doanh nghiệp đã bám sát nguyên tắc, quan điểm chđạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thtướng Chính phủ để xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, công việc đề ra, đạt kết quả tích cực ban đầu; tình hình tại doanh nghiệp, dự án có chuyển biến tích cực như: Công ty cổ phần DAP 1 Đình Vũ - Hải Phòng, Thép Việt - Trung đã bù đắp được chi phí sản xuất, kinh doanh và bắt đầu có lãi; một số dự án, doanh nghiệp đã khởi động lại và duy trì sản xuất khá ổn định, giá bán cao hơn chi phí biến đổi nên đã giảm lỗ; một số Công ty: PVTEX Đình Vũ - Hải Phòng, Ethanol Quảng Ngãi đã có hướng xử lý rõ hơn, như khắc phục các vướng mắc về kỹ thuật, hợp tác để khởi động nhà máy, hợp tác để tìm kiếm thị trường tiêu thụ....

2. Tuy nhiên, những vướng mắc, tồn tại về hp đồng EPC và tài chính của một số dự án, doanh nghiệp vẫn còn chậm được xử lý theo đúng chủ trương, thời hạn đề ra.

3. Các Tập đoàn, Tng công ty khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp phù hợp để xử lý các tồn tại, vướng mắc của từng dự án, doanh nghiệp trực thuộc, kịp thời cáo Bộ Công Thương.

4. Việc xử lý vướng mắc, tồn tại về hợp đồng EPC và quyết toán dự án: Các Tập đoàn, doanh nghiệp cần tiếp tục xử lý trong Quý I năm 2018, chậm nhất trước tháng 6 năm 2018 phải hoàn thành phương án xử lý theo các bước: đàm phán, thống nhất giải pháp xử lý đến thuê tư vấn và hỗ trợ của Bộ Tư pháp trong trường hp khi kiện ra Tòa án, Trọng tài.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao trách nhiệm và thẩm quyền vào cuộc cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường.

6. Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2017, kết quả xử lý các sai phạm phát hiện sau kiểm toán, thanh tra, điều tra và kế hoạch năm 2018 gửi Bộ Công Thương trong tháng 3 năm 2018 để tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo chung ca Ban Chỉ đạo.

7. Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, tổng hợp nội dung nêu tại điểm 4 trên đây để xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả 01 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị; Đán xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội trong tháng 4 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban kinh tế Trung ương;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, K
ế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Khoa học và Công nghệ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn: Dầu khí, Hóa chất Việt Nam;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, CN, V.I, ĐMDN, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu91/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2018
Ngày hiệu lực08/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(03/05/2018)

Download Văn bản pháp luật 91/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 91/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng xử lý doanh nghiệp chậm tiến độ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 91/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng xử lý doanh nghiệp chậm tiến độ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu91/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành08/03/2018
        Ngày hiệu lực08/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (03/05/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 91/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng xử lý doanh nghiệp chậm tiến độ

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 91/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng xử lý doanh nghiệp chậm tiến độ

             • 08/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực