Thông báo 9286/TB-TCHQ

Thông báo 9286/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phô mai Cheddar do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 9286/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phô mai Cheddar 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9286/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1722/TB-PTPLHCM ngày 31/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu thực phẩm: Phô mai Cheddar (Ched White XL EXP 40LB), 18,962.452kg = 956 thùng. Nguyên liệu dùng sản xuất phô mai con bò cười, (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Bel Việt Nam; địa chỉ: Lô D-7J-CN, D-7L2-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương; MST: 3701707441.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039701255/A12 ngày 11/5/2015 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Pho mát cứng đã ủ chín (Cheddar cheese). Thành phần gồm: Protein ≈ 21%; Chất béo ~ 52% (tính theo trọng lượng chất khô).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Pho mát cứng đã ủ chín (Cheddar cheese). Thành phần gồm: Protein ≈ 21%; Chất béo ~ 52% (tính theo trọng lượng chất khô).

thuộc nhóm 04.06 “Pho mát và sữa đông (curd)”; mã số 0406.90.00 “- Pho mát loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan Bình Dương;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Bel Việt Nam (đ/chỉ: Lô D-7J-CN, D-7L2-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9286/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu9286/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2015
Ngày hiệu lực07/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9286/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 9286/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phô mai Cheddar 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 9286/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phô mai Cheddar 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu9286/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành07/10/2015
        Ngày hiệu lực07/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 9286/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phô mai Cheddar 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 9286/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phô mai Cheddar 2015

            • 07/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực