Bộ Quốc phòng, Bùi Ngọc Thanh, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.