Bộ Quốc phòng, Cao Đức Phát, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.