Bộ Quốc phòng, Cao Viết Sinh, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.