Bộ Quốc phòng, Chu Tam Thức, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.