Bộ Quốc phòng, Đàm Hữu Đắc, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.