Bộ Quốc phòng, Đào Đình Bình, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.