Bộ Quốc phòng, Lê Đức Niệm, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.