Bộ Quốc phòng, Lê Minh Khải, Hết hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.