Bộ Quốc phòng, Lê Quý Vương, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.