Bộ Quốc phòng, Ngô Xuân Lịch, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.