Bộ Quốc phòng, Nguyễn Đức Chính, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.