Bộ Quốc phòng, Nguyễn Khánh Ngọc, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.