Bộ Quốc phòng, Nguyễn Ngọc Phi, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.