Bộ Quốc phòng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.