Bộ Quốc phòng, Nguyễn Trọng Điều, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.