Bộ Quốc phòng, Phạm Duy Khương, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.