Bộ Quốc phòng, Phạm Quý Tỵ, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.