Bộ Quốc phòng, Phạm Thế Minh, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.