Bộ Quốc phòng, Tào Hữu Phùng, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.