Bộ Quốc phòng, Trần Đại Quang, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.