Bộ Quốc phòng, Trần Đình Khiển, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.