Bộ Quốc phòng, Trần Xuân Hà, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.