Bộ Quốc phòng, Trịnh Tố Tâm, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.