Thành phố Hà Nội, Lê ất Hợi, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.