Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phạm Thế Duyệt, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.