Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tôn Đức Thắng, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.