Công điện, Phan Văn Khải, Không còn phù hợp

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.