Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT 2017 Thông tư bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/VBHN-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BỔ SUNG THỦ TỤC NHẬP KHẨU XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI LOẠI TỪ 09 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG

Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2011 được sửa đổi bổ sung bởi:

Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2017.

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kim chế lạm phát, n định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Nhằm bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng và an toàn giao thông đường bộ;

Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khu ô tô chở người loại từ 09 ch ngi trở xuống chưa qua sử dụng (dưới đây gọi là ô tô từ 09 chngồi trở xuống) như sau:[1]

Điều 1. Thủ tục nhập khẩu bổ sung

Thương nhân nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, phải nộp bổ sung những giấy tờ sau cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

1. Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

2.[2] (được bãi bỏ).

Điều 2. Hiệu lc thi hành[3]

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2011./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo);
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK, PC.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT
BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

 [1] Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chngồi trở xuống như sau:"

[2] Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2017.

[3] Điều 2 Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2017 quy định như sau:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2017.”

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/VBHN-BCT

Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
Số hiệu13/VBHN-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/VBHN-BCT

Lược đồ Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT 2017 Thông tư bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT 2017 Thông tư bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người
        Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
        Số hiệu13/VBHN-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành14/09/2017
        Ngày hiệu lực14/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT 2017 Thông tư bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người

            Lịch sử hiệu lực Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT 2017 Thông tư bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người

            • 14/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực