Thông báo văn bản mới từ ngày 19-04-2021 đến ngày 26-04-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 19-04-2021 đến 26-04-2021


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (26/04/2021) Công văn 1343/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (26/04/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 3. (23/04/2021) Công văn 2748/VPCP-TH năm 2021 về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (23/04/2021) Kế hoạch 410/KH-BGDĐT triển khai nhiệm vụ sửa đổi Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (23/04/2021) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
 6. (23/04/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 7. (23/04/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (23/04/2021) Công văn 1614/BGDĐT-GDMN năm 2021 khảo sát lấy ý kiến về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (22/04/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (22/04/2021) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
 11. (20/04/2021) Công văn 1116/LĐTBXH-BĐG năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (20/04/2021) Công điện 01/CĐ-UBQGVTE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em do Ủy ban quốc gia về trẻ em điện
 13. (20/04/2021) Quyết định 1418/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
 14. (20/04/2021) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 15. (20/04/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 16. (19/04/2021) Công văn 2663/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (19/04/2021) Thông báo 78/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp về đề xuất Dự án nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn quốc tế và ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (19/04/2021) Công điện 442/CĐ-VPCP năm 2021 về hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (19/04/2021) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 20. (19/04/2021) Quyết định 522/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sinh lý học Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 21. (19/04/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (26/04/2021) Quyết định 1766/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 2. (26/04/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 3. (26/04/2021) Quyết định 36/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về "quy mô đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 4. (26/04/2021) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 5. (26/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 6. (26/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên
 7. (26/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
 8. (26/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
 9. (26/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
 10. (26/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
 11. (23/04/2021) Quyết định 545/QĐ-BNV về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021
 12. (23/04/2021) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 13. (23/04/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 14. (23/04/2021) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 15. (23/04/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 16. (22/04/2021) Công văn 516/TTg-KSTT năm 2021 về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (22/04/2021) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
 18. (22/04/2021) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
 19. (22/04/2021) Quyết định 593/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (22/04/2021) Kế hoạch 538/KH-BYT năm 2021 về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế ban hành
 21. (22/04/2021) Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 22. (22/04/2021) Kế hoạch 15/KH-TANDTC-TĐKT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 23. (22/04/2021) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
 24. (22/04/2021) Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 25. (22/04/2021) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
 26. (22/04/2021) Công văn 1845/BTNMT-TĐKTTT năm 2021 về phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 27. (22/04/2021) Công văn 2693/VPCP-TH năm 2021 về tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (22/04/2021) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
 29. (22/04/2021) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
 30. (20/04/2021) Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
 31. (20/04/2021) Quyết định 476/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
 32. (20/04/2021) Quyết định 1418/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
 33. (20/04/2021) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 34. (20/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
 35. (20/04/2021) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 36. (20/04/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 37. (19/04/2021) Công văn 1646/BNV-BCĐ hướng dẫn nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành
 38. (19/04/2021) Quyết định 1907/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 39. (19/04/2021) Công điện 442/CĐ-VPCP năm 2021 về hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. (19/04/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 41. (19/04/2021) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 42. (19/04/2021) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
 43. (19/04/2021) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 44. (19/04/2021) Kế hoạch 105/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (26/04/2021) Công văn 13130/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thay đối với khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (26/04/2021) Công văn 13133/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/04/2021) Công văn 13134/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (26/04/2021) Công văn 13135/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (26/04/2021) Công văn 13220/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng với dịch vụ môi giới vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/04/2021) Công văn 1923/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (20/04/2021) Công điện 05/CĐ-TCT triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế điện
 8. (20/04/2021) Công văn 1194/TCT-KK năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (20/04/2021) Công văn 1869/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (20/04/2021) Công văn 1865/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (19/04/2021) Công văn 1157/TCT-KK năm 2021 về khai nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động thu phí đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (19/04/2021) Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
 13. (19/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
 14. (19/04/2021) Decree No. 52/2021/ND-CP dated April 19, 2021 on deferral of value-added tax, corporate income tax, personal income tax and land rents in 2021
 15. (19/04/2021) Công văn 1849/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (26/04/2021) Công văn 1763/CHK-QLC năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 2. (26/04/2021) Công văn 13220/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng với dịch vụ môi giới vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/04/2021) Công văn 3633/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (26/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 5. (23/04/2021) Công điện 540/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
 6. (23/04/2021) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 7. (23/04/2021) Công điện 1750/CĐ-CHK năm 2021 về tăng cường giám sát hành khách đeo khẩu trang tại khu vực nhà ga hành khách các Cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam điện
 8. (23/04/2021) Official Telegram No. 540/CD-TTg dated April 23, 2021 on strengthening management of inbound flights to Vietnam
 9. (23/04/2021) Công văn 3591/BGTVT-ATGT triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý II năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (22/04/2021) Công văn 3551/BGTVT-CYT năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Cảng Hàng không sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (22/04/2021) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
 12. (22/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 13. (22/04/2021) Công văn 1593/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (22/04/2021) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
 15. (20/04/2021) Công văn 3497/BGTVT-VT năm 2021 về giải quyết tình trạng ùn ứ tại nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (20/04/2021) Công văn 2671/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (20/04/2021) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 18. (20/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 19. (19/04/2021) Công văn 1157/TCT-KK năm 2021 về khai nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động thu phí đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (19/04/2021) Công văn 3435/BGTVT-TTr năm 2021 về tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức; tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (19/04/2021) Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (19/04/2021) Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (19/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (26/04/2021) Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên và 10 phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Yên Bái", sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (25/04/2021) Công văn 3341/BYT-KHTC năm 2021 về chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết nguy hiểm do Bộ Y tế ban hành
 3. (23/04/2021) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 4. (23/04/2021) Công văn 1923/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (23/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về bãi bỏ một phần nội dung tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 6. (22/04/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (22/04/2021) Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 8. (20/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 9. (20/04/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2030
 10. (19/04/2021) Công văn 1799/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (19/04/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 12. (19/04/2021) Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2021 về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông điện

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (26/04/2021) Công văn 542/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (26/04/2021) Kế hoạch 1317/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn Kon Tum
 3. (26/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 4. (26/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (22/04/2021) Công văn 1153/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 6. (20/04/2021) Công điện 05/CĐ-TCT triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế điện
 7. (20/04/2021) Quyết định 440/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
 8. (20/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 9. (19/04/2021) Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
 10. (19/04/2021) Quyết định 1013/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
 11. (19/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 12. (19/04/2021) Decree No. 52/2021/ND-CP dated April 19, 2021 on deferral of value-added tax, corporate income tax, personal income tax and land rents in 2021

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (26/04/2021) Công văn 1650/BGDĐT-QLCL thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/04/2021) Thông báo 1183/TB-SGDĐT năm 2021 về kết luận của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu tại Hội nghị giao ban chuyên môn Giáo dục Tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (23/04/2021) Công văn 1607/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/04/2021) Kế hoạch 409/KH-BGDĐT triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (22/04/2021) Công văn 1593/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (22/04/2021) Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về sơ kết Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (20/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 8. (20/04/2021) Quyết định 1814/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (19/04/2021) Công văn 2663/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (19/04/2021) Công văn 1145/SGDĐT-KTKĐ hướng dẫn họp cha mẹ học sinh để phổ biến về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (19/04/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Kiên Giang ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (26/04/2021) Công văn 1763/CHK-QLC năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 2. (26/04/2021) Công văn 3377/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành
 3. (26/04/2021) Quyết định 2008/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Bộ Y tế ban hành
 4. (26/04/2021) Thông báo 81/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/04/2021) Công văn 1343/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (26/04/2021) Công văn 2321/BCT-KH năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
 7. (24/04/2021) Quyết định 1066/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 8. (24/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 9. (23/04/2021) Công điện 540/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
 10. (23/04/2021) Công điện 541/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 11. (23/04/2021) Công điện 1750/CĐ-CHK năm 2021 về tăng cường giám sát hành khách đeo khẩu trang tại khu vực nhà ga hành khách các Cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam điện
 12. (23/04/2021) Công văn 405/KCB-ĐD&KSNK năm 2021 về tăng cường vệ sinh tay do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 13. (23/04/2021) Công văn 520/TCTDTT-TDTTQC năm 2021 hướng dẫn khen thưởng 05 năm triển khai Chương trình phối hợp 04/CTPH-BCA-BVHTTDL do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành
 14. (23/04/2021) Thông báo 247/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 103)
 15. (23/04/2021) Quyết định 1980/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 16. (23/04/2021) Công văn 3256/BYT-DP về tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 17. (23/04/2021) Official Telegram No. 540/CD-TTg dated April 23, 2021 on strengthening management of inbound flights to Vietnam
 18. (23/04/2021) Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Thể thao giải trí thành phố Hà Nội
 19. (22/04/2021) Công văn 3551/BGTVT-CYT năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Cảng Hàng không sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (22/04/2021) Quyết định 1966/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (22/04/2021) Công văn 3173/BYT-UBQG50 năm 2021 phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 22. (22/04/2021) Kế hoạch 538/KH-BYT năm 2021 về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế ban hành
 23. (22/04/2021) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
 24. (22/04/2021) Công văn 1191/UBND-KGVX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 25. (22/04/2021) Công văn 1593/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. (21/04/2021) Công văn 3141/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng thuộc các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Y tế ban hành
 27. (21/04/2021) Công văn 3142/BYT-DP năm 2021 về lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 28. (20/04/2021) Công văn 3100/BYT-BH năm 2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 29. (20/04/2021) Quyết định 226/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 112 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung do Cục Quản lý dược ban hành
 30. (20/04/2021) Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội” do Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) - Mỹ tài trợ của thành phố Hà Nội
 31. (20/04/2021) Official Dispatch No. 3100/BYT-BH dated April 20, 2021 on payment of medical examination and treatment fees under health insurance related to COVID-19
 32. (19/04/2021) Quyết định 1907/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 33. (19/04/2021) Quyết định 1911/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu "Hướng dẫn Sàng lọc và điều trị dự phòng sản giật" do Bộ Y tế ban hành
 34. (19/04/2021) Quyết định 1903/QĐ-BYT về Kế hoạch thuốc kháng HIV (ARV) trong Chương trình điều trị HIV/AIDS năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 35. (19/04/2021) Quyết định 1908/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành
 36. (19/04/2021) Quyết định 1906/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 trong số 20.000 liều giao cho Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (26/04/2021) Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên và 10 phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Yên Bái", sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (26/04/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND
 3. (26/04/2021) Kế hoạch 1317/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn Kon Tum
 4. (26/04/2021) Quyết định 631/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp
 5. (23/04/2021) Công văn 1172/LĐTBXH-KHTC năm 2021 bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (20/04/2021) Công văn 3100/BYT-BH năm 2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (20/04/2021) Quyết định 600/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
 8. (20/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 9. (20/04/2021) Official Dispatch No. 3100/BYT-BH dated April 20, 2021 on payment of medical examination and treatment fees under health insurance related to COVID-19
 10. (19/04/2021) Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
 11. (19/04/2021) Decree No. 52/2021/ND-CP dated April 19, 2021 on deferral of value-added tax, corporate income tax, personal income tax and land rents in 2021

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (26/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (23/04/2021) Công văn 2758/VPCP-KGVX năm 2021 về kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện “chiến dịch” cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. (22/04/2021) Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về sơ kết Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (22/04/2021) Công văn 1845/BTNMT-TĐKTTT năm 2021 về phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (20/04/2021) Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
 7. (20/04/2021) Công văn 1194/TCT-KK năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (19/04/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (23/04/2021) Công văn 1922/TCHQ-TXNK năm 2021 về đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (23/04/2021) Công văn 1918/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (23/04/2021) Công văn 1915/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (22/04/2021) Công văn 1891/TCHQ-GSQL năm 2021 về thông báo hợp đồng gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (22/04/2021) Công văn 1890/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (20/04/2021) Công văn 1871/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trước mã số cho mặt hàng “Bình giãn nở” do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (20/04/2021) Công văn 1864/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại máy hút bụi có động cơ gắn liền do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (20/04/2021) Công văn 1869/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (20/04/2021) Công văn 1872/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (20/04/2021) Công văn 1865/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (19/04/2021) Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 12. (19/04/2021) Công văn 1849/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (26/04/2021) Công văn 1763/CHK-QLC năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 2. (26/04/2021) Công văn 13220/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng với dịch vụ môi giới vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/04/2021) Công văn 3633/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (23/04/2021) Công điện 540/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
 5. (23/04/2021) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 6. (23/04/2021) Công điện 1750/CĐ-CHK năm 2021 về tăng cường giám sát hành khách đeo khẩu trang tại khu vực nhà ga hành khách các Cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam điện
 7. (23/04/2021) Official Telegram No. 540/CD-TTg dated April 23, 2021 on strengthening management of inbound flights to Vietnam
 8. (23/04/2021) Công văn 3591/BGTVT-ATGT triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý II năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (22/04/2021) Công văn 3551/BGTVT-CYT năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Cảng Hàng không sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (22/04/2021) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
 11. (22/04/2021) Công văn 1593/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (22/04/2021) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
 13. (20/04/2021) Công văn 3497/BGTVT-VT năm 2021 về giải quyết tình trạng ùn ứ tại nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (20/04/2021) Công văn 2671/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (20/04/2021) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 16. (19/04/2021) Công văn 1157/TCT-KK năm 2021 về khai nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động thu phí đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (19/04/2021) Công văn 3435/BGTVT-TTr năm 2021 về tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức; tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (19/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
 19. (25/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 20. (25/04/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 21. (20/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (26/04/2021) Quyết định 1766/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 2. (26/04/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 3. (26/04/2021) Quyết định 36/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về "quy mô đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 4. (26/04/2021) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 5. (23/04/2021) Quyết định 545/QĐ-BNV về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021
 6. (23/04/2021) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 7. (23/04/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 8. (23/04/2021) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 9. (23/04/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 10. (22/04/2021) Công văn 516/TTg-KSTT năm 2021 về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (22/04/2021) Quyết định 690/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
 12. (22/04/2021) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
 13. (22/04/2021) Quyết định 593/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (22/04/2021) Kế hoạch 538/KH-BYT năm 2021 về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế ban hành
 15. (22/04/2021) Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
 16. (22/04/2021) Kế hoạch 15/KH-TANDTC-TĐKT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 17. (22/04/2021) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
 18. (22/04/2021) Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 19. (22/04/2021) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
 20. (22/04/2021) Công văn 1845/BTNMT-TĐKTTT năm 2021 về phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 21. (22/04/2021) Công văn 2693/VPCP-TH năm 2021 về tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (22/04/2021) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
 23. (22/04/2021) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
 24. (20/04/2021) Quyết định 476/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
 25. (20/04/2021) Quyết định 1418/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
 26. (20/04/2021) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 27. (20/04/2021) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 28. (20/04/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 29. (19/04/2021) Công văn 1646/BNV-BCĐ hướng dẫn nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành
 30. (19/04/2021) Quyết định 1907/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 31. (19/04/2021) Công điện 442/CĐ-VPCP năm 2021 về hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (19/04/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 33. (19/04/2021) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 34. (19/04/2021) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
 35. (19/04/2021) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 36. (19/04/2021) Kế hoạch 105/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021
 37. (20/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 38. (20/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 39. (20/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 40. (20/04/2021) Quyết định 8/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
 41. (20/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (26/04/2021) Công văn 542/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (26/04/2021) Kế hoạch 1317/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn Kon Tum
 3. (22/04/2021) Công văn 1153/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 4. (20/04/2021) Công điện 05/CĐ-TCT triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế điện
 5. (20/04/2021) Quyết định 440/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
 6. (19/04/2021) Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
 7. (19/04/2021) Quyết định 1013/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
 8. (19/04/2021) Decree No. 52/2021/ND-CP dated April 19, 2021 on deferral of value-added tax, corporate income tax, personal income tax and land rents in 2021
 9. (20/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 10. (20/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 11. (20/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 12. (20/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (26/04/2021) Công văn 1763/CHK-QLC năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 2. (26/04/2021) Công văn 3377/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành
 3. (26/04/2021) Quyết định 2008/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Bộ Y tế ban hành
 4. (26/04/2021) Thông báo 81/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/04/2021) Công văn 1343/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (26/04/2021) Công văn 2321/BCT-KH năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
 7. (24/04/2021) Quyết định 1066/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 8. (24/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 9. (23/04/2021) Công điện 540/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
 10. (23/04/2021) Công điện 541/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 11. (23/04/2021) Công điện 1750/CĐ-CHK năm 2021 về tăng cường giám sát hành khách đeo khẩu trang tại khu vực nhà ga hành khách các Cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam điện
 12. (23/04/2021) Công văn 405/KCB-ĐD&KSNK năm 2021 về tăng cường vệ sinh tay do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 13. (23/04/2021) Công văn 520/TCTDTT-TDTTQC năm 2021 hướng dẫn khen thưởng 05 năm triển khai Chương trình phối hợp 04/CTPH-BCA-BVHTTDL do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành
 14. (23/04/2021) Thông báo 247/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 103)
 15. (23/04/2021) Quyết định 1980/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 16. (23/04/2021) Công văn 3256/BYT-DP về tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 17. (23/04/2021) Official Telegram No. 540/CD-TTg dated April 23, 2021 on strengthening management of inbound flights to Vietnam
 18. (23/04/2021) Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Thể thao giải trí thành phố Hà Nội
 19. (22/04/2021) Công văn 3551/BGTVT-CYT năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Cảng Hàng không sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (22/04/2021) Quyết định 1966/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (22/04/2021) Công văn 3173/BYT-UBQG50 năm 2021 phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 22. (22/04/2021) Kế hoạch 538/KH-BYT năm 2021 về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế ban hành
 23. (22/04/2021) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
 24. (22/04/2021) Công văn 1191/UBND-KGVX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 25. (22/04/2021) Công văn 1593/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. (21/04/2021) Công văn 3141/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng thuộc các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Y tế ban hành
 27. (21/04/2021) Công văn 3142/BYT-DP năm 2021 về lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 28. (20/04/2021) Công văn 3100/BYT-BH năm 2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 29. (20/04/2021) Quyết định 226/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 112 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung do Cục Quản lý dược ban hành
 30. (20/04/2021) Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội” do Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) - Mỹ tài trợ của thành phố Hà Nội
 31. (20/04/2021) Official Dispatch No. 3100/BYT-BH dated April 20, 2021 on payment of medical examination and treatment fees under health insurance related to COVID-19
 32. (19/04/2021) Quyết định 1907/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 33. (19/04/2021) Quyết định 1911/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu "Hướng dẫn Sàng lọc và điều trị dự phòng sản giật" do Bộ Y tế ban hành
 34. (19/04/2021) Quyết định 1903/QĐ-BYT về Kế hoạch thuốc kháng HIV (ARV) trong Chương trình điều trị HIV/AIDS năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 35. (19/04/2021) Quyết định 1908/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành
 36. (19/04/2021) Quyết định 1906/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 trong số 20.000 liều giao cho Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia do Bộ Y tế ban hành
 37. (20/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 38. (20/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (26/04/2021) Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên và 10 phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Yên Bái", sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (26/04/2021) Kế hoạch 1317/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn Kon Tum
 3. (26/04/2021) Quyết định 631/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp
 4. (23/04/2021) Công văn 1172/LĐTBXH-KHTC năm 2021 bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (20/04/2021) Công văn 3100/BYT-BH năm 2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 6. (20/04/2021) Quyết định 600/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
 7. (20/04/2021) Official Dispatch No. 3100/BYT-BH dated April 20, 2021 on payment of medical examination and treatment fees under health insurance related to COVID-19
 8. (19/04/2021) Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
 9. (19/04/2021) Decree No. 52/2021/ND-CP dated April 19, 2021 on deferral of value-added tax, corporate income tax, personal income tax and land rents in 2021
 10. (25/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 11. (20/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị tại Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 12. (20/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 13. (20/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 14. (19/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (26/04/2021) Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên và 10 phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Yên Bái", sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (25/04/2021) Công văn 3341/BYT-KHTC năm 2021 về chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết nguy hiểm do Bộ Y tế ban hành
 3. (23/04/2021) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 4. (23/04/2021) Công văn 1923/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (22/04/2021) Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 6. (20/04/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2030
 7. (19/04/2021) Công văn 1799/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (19/04/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 9. (19/04/2021) Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2021 về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông điện
 10. (22/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản phải nộp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 11. (20/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (26/04/2021) Công văn 1343/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (26/04/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 3. (23/04/2021) Công văn 2748/VPCP-TH năm 2021 về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (23/04/2021) Kế hoạch 410/KH-BGDĐT triển khai nhiệm vụ sửa đổi Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (23/04/2021) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
 6. (23/04/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 7. (23/04/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (23/04/2021) Công văn 1614/BGDĐT-GDMN năm 2021 khảo sát lấy ý kiến về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (22/04/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (22/04/2021) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
 11. (20/04/2021) Công văn 1116/LĐTBXH-BĐG năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (20/04/2021) Công điện 01/CĐ-UBQGVTE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em do Ủy ban quốc gia về trẻ em điện
 13. (20/04/2021) Quyết định 1418/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
 14. (20/04/2021) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 15. (20/04/2021) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 16. (19/04/2021) Công văn 2663/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (19/04/2021) Thông báo 78/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp về đề xuất Dự án nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn quốc tế và ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (19/04/2021) Công điện 442/CĐ-VPCP năm 2021 về hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (19/04/2021) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 20. (19/04/2021) Quyết định 522/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sinh lý học Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 21. (25/04/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (26/04/2021) Công văn 13130/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thay đối với khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (26/04/2021) Công văn 13133/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/04/2021) Công văn 13134/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (26/04/2021) Công văn 13135/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (26/04/2021) Công văn 13220/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng với dịch vụ môi giới vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/04/2021) Công văn 1923/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (20/04/2021) Công điện 05/CĐ-TCT triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế điện
 8. (20/04/2021) Công văn 1194/TCT-KK năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (20/04/2021) Công văn 1869/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (20/04/2021) Công văn 1865/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (19/04/2021) Công văn 1157/TCT-KK năm 2021 về khai nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động thu phí đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (19/04/2021) Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
 13. (19/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
 14. (19/04/2021) Decree No. 52/2021/ND-CP dated April 19, 2021 on deferral of value-added tax, corporate income tax, personal income tax and land rents in 2021
 15. (19/04/2021) Công văn 1849/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (22/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản phải nộp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 17. (25/04/2021) Decree No. 18/2021/ND-CP dated March 11, 2021 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 134/2016/ND-CP elaborating the Law on Export and import duties
 18. (25/04/2021) Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (26/04/2021) Công văn 13133/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (23/04/2021) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2021 về Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình do tỉnh Hòa Bình ban hành
 3. (22/04/2021) Kế hoạch 409/KH-BGDĐT triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (20/04/2021) Công điện 05/CĐ-TCT triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế điện
 5. (19/04/2021) Quyết định 830/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 6. (26/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về phương thức hỗ trợ chênh lệch lãi suất và hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 87/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (26/04/2021) Công văn 1650/BGDĐT-QLCL thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/04/2021) Thông báo 1183/TB-SGDĐT năm 2021 về kết luận của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu tại Hội nghị giao ban chuyên môn Giáo dục Tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (23/04/2021) Công văn 1607/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/04/2021) Kế hoạch 409/KH-BGDĐT triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (22/04/2021) Công văn 1593/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (22/04/2021) Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về sơ kết Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (20/04/2021) Quyết định 1814/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (19/04/2021) Công văn 2663/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (19/04/2021) Công văn 1145/SGDĐT-KTKĐ hướng dẫn họp cha mẹ học sinh để phổ biến về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (19/04/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Kiên Giang ban hành
 11. (19/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (23/04/2021) Công văn 2758/VPCP-KGVX năm 2021 về kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện “chiến dịch” cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (22/04/2021) Công văn 1594/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về sơ kết Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/04/2021) Công văn 1845/BTNMT-TĐKTTT năm 2021 về phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (20/04/2021) Công văn 1194/TCT-KK năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (26/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 7. (19/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (23/04/2021) Công văn 1922/TCHQ-TXNK năm 2021 về đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (23/04/2021) Công văn 1918/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (23/04/2021) Công văn 1915/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (22/04/2021) Công văn 1891/TCHQ-GSQL năm 2021 về thông báo hợp đồng gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (22/04/2021) Công văn 1890/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (20/04/2021) Công văn 1871/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trước mã số cho mặt hàng “Bình giãn nở” do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (20/04/2021) Công văn 1864/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại máy hút bụi có động cơ gắn liền do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (20/04/2021) Công văn 1869/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (20/04/2021) Công văn 1872/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (20/04/2021) Công văn 1865/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (19/04/2021) Công văn 1849/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (25/04/2021) Decree No. 18/2021/ND-CP dated March 11, 2021 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 134/2016/ND-CP elaborating the Law on Export and import duties
 13. (25/04/2021) Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

5 Văn bản thuộc 5 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Đầu tư
 2. Thuế - Phí - Lệ Phí
 3. Xuất nhập khẩu
 4. Thương mại
 5. Thể thao - Y tế